NestrX-eigenaar Remco Valkman: “Zorgen dat ouderen weer meetellen op de arbeidsmarkt”6 dec 2018


Uitzendkracht Hans van GenderenUitzendkracht Hans van Genderen

Uitzendorganisatie NestrX heeft zich gespecialiseerd in de bemiddeling van oudere uitzendkrachten. “Het gaat om zeer gemotiveerde arbeidskrachten, op de top van hun productiviteit. Die bied je toch alle kansen in de huidige krappe arbeidsmarkt,” stelt Remco Valkman, eigenaar van NestrX.

Vooroordelen ervaart Valkman nog steeds rond de werkzoekende groep 50-plussers. “Maar wist je dat ouderen een láger ziekteverzuim hebben, omdat ze niet meer alle ballen tegelijk in de lucht hoeven te houden, zoals een dertiger dat wel vaak moet? En onderzoek wijst uit dat je op je 55e het productiefst bent. Je hebt minder sturing nodig, schakelt sneller, kunt prioriteiten stellen en biedt dus een hoger rendement. Daarover informeer ik opdrachtgevers graag.”

Goed werkgeverschap is vooral investeren in arbeidsmobiliteit. - Remco Valkman, eigenaar uitzendbureau NestrX

Zijn organisatie bemiddelt ouderen die nog zeer ‘career driven’ zijn, zoals Valkman het noemt, maar ook mensen die het prettig vinden om nuttig bezig te blijven. “Natuurlijk speelt het economisch motief mee. Maar nog meer zoeken mensen een plek met collega’s, waar ze weer gewaardeerd worden, meetellen. Wij weten precies welke mogelijkheden er liggen.” De vijver met ouder arbeidspotentieel is groot en nog redelijk ongemoeid, benadrukt hij. “Zeker in de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk om daar goed naar te kijken.”

Goede begeleiding belangrijk

Investeren in begeleiding acht hij daarbij van groot belang, beginnend bij het intakegesprek. “Wij nemen daar uitgebreid de tijd voor. Mensen hebben al een langer arbeidsverleden, maar juist weinig sollicitatie-ervaring. Ze twijfelen snel of ze wel voldoen aan de functie-eisen. Wij helpen mensen over de streep en kunnen werkgevers helpen overtuigen ze een kans te bieden.”

Scholing - vaak op de werkvloer - hoort daar ook bij. Valkman geeft een treffende illustratie. “Stel: iemand is 50 en moet nog 17 jaar werken. Hoe hoog schat je de kans in dat hij die tijd nog bij jouw bedrijf doorbrengt? Precies, hoog. En zou een 23-jarige de komende 17 jaar bij jouw bedrijf blijven werken? Die kans is veel lager. Investeren in ouderen is dus slim!”

Voor NextrX is goed werkgeverschap vooral investeren in arbeidsmobiliteit: plaatsing op de juiste plek, intensieve begeleiding en budget voor scholing. Valkman: “Regelmatig stromen onze uitzendkrachten door naar een rechtstreeks contract. Dan is onze taak volbracht: mensen hebben hun plek weer gevonden.”

Hans van Genderen (64): “Mijn uitzendbureau regelt alles voor me”

“Thuis achter de geraniums zitten, is niets voor mij. Vandaar dat ik naast mijn werk als burgerraadslid voor de gemeente Zwijndrecht van twee dagen in de week, ook iets anders zocht. Via uitzendbureau NestrX ben ik nu sporthalbeheerder op oproepbasis. Ik doe klusjes, houd de kleedkamers en sporthal schoon en beantwoord vragen van bezoekers. Een prima afwisseling van het denkwerk bij de gemeente. Ik kan er mijn hoofd leeg maken en gezellig onder de mensen zijn. Het voelt als eigen baas zijn, maar het uitzendbureau regelt alles voor me. Ik hoef alleen maar te werken. Ideaal.”

Uitzendkracht Marian Aarts (55): “Via het uitzendbureau lukte het me wel werk te vinden.”

Wat moet ik nou? Dat was het eerste wat Marian Aarts dacht toen ze na 27 jaar haar baan bij een woonzorgcomplex verloor. “Ik werkte in de keuken, als gastvrouw. Altijd onder de mensen, ik vond het heerlijk. Tot ik er na een overname totaal onverwacht uit moest.” Anderhalf jaar zat ze zonder werk, met solliciteren kwam ze er niet tussen. Via uitzendbureau NestrX lukte het wél. Sinds april is ze aan de slag bij De Ruiter Catering, waar ze luxe hapjes en broodjes maakt. “Precies in mijn straatje, het bevalt supergoed. En financieel is het ook heel prettig natuurlijk!”