Samen werken aan kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten: “Nieuwe bewoners zijn omarmd in de binnenstad”6 dec 2018


Patryk Swiecikowski (28) Patryk Swiecikowski (28)

Huisvesting van arbeidsmigranten komt soms negatief in het nieuws, bijvoorbeeld doordat omwonenden overlast ervaren. Gelukkig zijn er ook veel goede voorbeelden. In Doetinchem bijvoorbeeld hebben de gemeente en uitzendbureau Fides in nauwe samenwerking een kwalitatieve verblijfsvoorziening gerealiseerd midden in de binnenstad. Gedeelde ambities en goede afstemming zorgden voor dit succes. De aanpak krijgt een vervolg in nieuw beleid van de gemeente Doetinchem.

Fides is een uitzendbureau in Doetinchem voor buitenlands personeel. De dienstverlener helpt bedrijven in de regio aan technische en productiemedewerkers, gemiddeld zijn er dagelijks ruim 1.400 aan het werk. Voor hen worden ook woonvoorzieningen gerealiseerd met een facilitair zusterbedrijf van Fides. In 2016 wilde deze organisatie een leegstaand kantoorpand aan de Kapoeniestraat in het centrum van Doetinchem verbouwen tot pension voor 65 arbeidsmigranten. “Daar gingen wij als gemeente niet zomaar mee akkoord. Maar we zagen wel de noodzaak, door de behoefte aan deze werknemers in onze regio én dus aan goede woonvoorzieningen. Daarover gingen we vroegtijdig met elkaar in gesprek,” zegt procesleider Frank te Dorsthorst van de gemeente.

Investeren in ambities

Deze onderkenning van de noodzaak én de gezamenlijke ambitie om een passende en kwalitatieve verblijfsvoorziening te realiseren, waren de basis voor succes, stelt directeur Clemens van Lent van Fides. De gemeente stelde één procesleider aan als regisseur en centraal aanspreekpunt voor Fides, buurtbewoners, de wijkregisseur en politie. En Fides was bereid te investeren in een kwalitatief pension, met een beheerder die 24 uur per dag aanwezig is als aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Het resultaat is een verblijfsvoorziening die iedereen goed bevalt en goed is ingepast in de stad. “Deze mensen zijn nu volledig onderdeel geworden van de samenleving. Ze zijn niet ergens buitenaf weggedrukt, maar omarmd in de binnenstad,” schetst Van Lent. Zonder overlast voor de buurt. “Voor zover ik weet, is daar nog nooit sprake van geweest,” aldus de procesleider van de gemeente. “Voor de gemeente waren de hoge ambities van Fides doorslaggevend, met een goede onderbouwing én de bereidheid hierin te investeren. Uiteindelijk gaat het om draagvlak, in de samenleving en op bestuurlijk niveau.”

Duidelijkheid voorop

Naast de gezamenlijke ambities en onderkenning van de noodzaak was goede samenwerking volgens Fides en de procesleider van de gemeente een belangrijke succesfactor. Te Dorsthorst: “Met duidelijke afspraken over onderlinge verwachtingen en taken. Die helderheid is belangrijk voor goede samenwerking. Fides heeft bij een overleg met buurtbewoners ook heel goed uitgelegd wat hun bedoelingen en insteek zijn. Dat helpt ook.”

Voor de gemeente was de ervaring met dit traject aanleiding om nieuw beleid te ontwikkelen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daaraan wordt nu gewerkt. “Zodat we vanuit samenwerking oplossingen kunnen realiseren die goed zijn voor alle betrokkenen. We zullen daarbij altijd kijken of en hoe iets past op een bepaalde locatie. Zo houden wij ook grip op de huisvesting. Daar kiezen wij bewust voor, juist om te voorkomen dat er illegale huisvesting van arbeidsmigranten ontstaat,” aldus Te Dorsthorst.

“Wij willen ook goede buren voor hen zijn”

Patryk Swiecikowski (28) komt uit Polen en werkt al jarenlang als uitzendkracht in Nederland. Sinds twee jaar verblijft hij aan de Kapoeniestraat in Doetinchem. “Samen met mijn vriendin. We vinden het een ideale en mooie locatie. We hebben goed contact met andere bewoners en de buurt. Ik heb eerder ook op andere plekken in Nederland gewoond, bijvoorbeeld op een vakantiepark. Dat beviel niet en wil ik niet meer. Dit is veel beter! Ik wil graag in Nederland blijven werken. Dat bevalt heel goed. Wat mij opvalt aan Nederlanders is dat zij goede buren zijn. En wij willen ook goede buren voor hen zijn.”