Platform zzp-dienstverleners


Logo_Platform_ZZP_RGB

Speciaal voor intermediairs op de arbeidsmarkt, die zich bezighouden met het bemiddelen van zzp’ers heeft brancheorganisatie ABU het Platform zzp-dienstverleners opgericht. Dit platform behartigt de belangen van deelnemers met kennisontwikkeling, lobby en de ondersteuning van hun werkzaamheden. Het platform is toegankelijk voor ABU-leden en niet ABU-leden.

Voor wie is het platform bedoeld?

Het platform is bedoeld voor intermediairs die actief zijn als dienstverlener en bemiddelaar tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers). Het kunnen ABU-leden zijn, maar dat hoeft niet. Wel gelden voor alle deelnemers gedrags- en kwaliteitscriteria. Die worden op dit moment nog ontwikkeld.

Aanmelden

Bent u zzp-dienstverlener? Meld u nu aan als deelnemer van het platform.

Voor vragen kunt u terecht bij Lisette van Rossum, vanrossum@abu.nl

Waarom doet de ABU dit?


De wereld van werk verandert en de dienstverlening van intermediairs op de arbeidsmarkt wordt steeds breder. Daarom heeft de ABU – oorspronkelijk begonnen als brancheorganisatie voor uitzendorganisaties – het Brede Huis van Werk opgezet met eigen ‘kamers’ voor verschillende vormen van hr-dienstverlening, waaronder zzp-dienstverlening. Dit platform wordt in 2018 verder vormgegeven onder de ABU-vlag en kan daarna mogelijk zelfstandig verdergaan.Wat doet het platform?


Het platform heeft als doel om de markt en het marktaandeel van deelnemers te vergroten. Ook wil het bijdragen aan een duidelijke, goede en zichtbare positie van zzp-intermediairs. Een derde doelstelling is om deelnemers te ondersteunen door marktordening en met kennisleiderschap.

Dat doen we met:

  • Geven van voorlichting 
  • Ontwikkelen kwaliteitscriteria voor deelnemers
  • Verder ontwikkelen en implementeren van de Code Goed Opdrachtgeverschap 
  • Een nieuwsbrief die meerdere keren per jaar verschijnt
  • Organiseren van (deelnemers)bijeenkomsten
  • Aanbieden (fiscaal) juridische dienstverlening op maat (gereduceerd tarief)
  • Onderzoek (laten) uitvoeren
  • Ontwikkelen van een tool voor bepaling marktomvang
  • Lobbyactiviteiten voor zzp-bemiddeling
  • Samenwerken met andere stakeholders 

Onze activiteiten kunnen in overleg met deelnemers worden aangepast.