Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 110 Next Page
Page Background

C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 2 0 1 2 - 2 0 1 7

11

Om dit op te lossen heeft de Stichting van de Arbeid een aanbeveling

*

gepubliceerd. Op basis van deze

aanbeveling kan een adequate afbakening en regulering plaatsvinden van cao-regelingen die van toepas-

sing zijn op uitzendwerknemers en uitzendondernemingen. De aanbeveling houdt onder meer in dat in de

bedrijfstak-cao’s een spiegelbepaling wordt opgenomen van de werkingssfeerbepaling in artikel 2 van de

cao.

*

Stichting van de Arbeid;

Arbeidsvoorwaarden van uitzendwerknemers. De verhouding tussen

uitzend-CAO’s en CAO’s van inlenende ondernemingen;

17 oktober 2001; publicatienr. 10/01.