Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 110 Next Page
Page Background

C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 2 0 1 2 - 2 0 1 7

12

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Is uw onderneming een paritair afgesproken

arbeidspool?

Is uw onderneming onderdeel van een concern

dat aan de door u eerder genoemde cao is

gebonden?

Zendt uw onderneming voor ten minste 15%

uit op basis van uitzendovereenkomsten met

uitzendbeding?

Zendt uw onderneming voor ten minste 25% uit

in een andere sector dan de bedrijfstak waarvan u

eerder aangaf dat de cao van deze bedrijfstak ook

op uw onderneming van toepassing is?

Stelt uw onderneming voor 100% arbeids-

krachten ter beschikking en heeft verder geen

andere bedrijfsactiviteiten?

Heeft uw onderneming dispensatie van de

algemeen verbindend verklaarde

CAO (voor

Uitzendkrachten)

van het ministerie van SZW

verkregen?

Bent u als lid toegelaten bij de NBBU?

De

CAO (voor Uitzendkrachten)

is

WEL

op u van toepassing.

De NBBU-CAO is voor u van

toepassing

De

CAO (voor Uitzendkrachten)

is

NIET

op u van toepassing.

Bestaat de premieplichtige loonsom van uw

onderneming op jaarbasis voor ten minste

50% uit uitzendloonsom?

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Is de cao op uw onderneming van toepassing? (schematische weergave)

Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

Valt uw onderneming onder de werkingssfeer

van een andere bedrijfstak-cao?

Heeft uw onderneming dispensatie van de

algemeen verbindend verklaarde

CAO (voor

Uitzendkrachten)

van de cao-partijen verkregen?

NB. Ten aanzien van uitzendondernemingen actief in de bouw, geldt een afwijkende regeling

artikel 51 van de cao.