Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 110 Next Page
Page Background

C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 2 0 1 2 - 2 0 1 7

4

Paragraaf 3 ABU-beloning 28 Artikel 27 ABU-beloning specifieke groepen 28 Artikel 28 Het ABU-loongebouw 30 Artikel 29 Toepassingsregels ABU-beloning voor de uitzendkracht behorend tot de allocatiegroep 31 Artikel 30 Toepassingsregels ABU-beloning voor de uitzendkracht behorend tot de transitiegroep 32 Artikel 31 Toepassingsregels ABU-beloning voor de uitzendkracht behorend tot de groep niet indeelbaar 32 Artikel 32 Toepassingsregels ABU-beloning voor de uitzendkracht met een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd (en overgang van fase B naar C) 33 Artikel 32a Overgangsregeling inlenersbeloning naar ABU-beloning in fase C 34 Artikel 33 Verplichte correctie in verband met het wettelijk minimumloon 34 Artikel 34 Jeugdsalarissen 35 Artikel 35 Loonsverhoging 35 Artikel 36 Toeslag onregelmatige werktijden 35 Artikel 37 Overwerktoeslag 36 Artikel 38 Toeslagenmelding voor uitzendkrachten met een detacherings- overeenkomst voor onbepaalde tijd 37 Artikel 39 Kostenvergoeding 37 Paragraaf 4 Loondoorbetaling en passende arbeid bij wegvallen uitzendarbeid 38 Paragraaf 4a Loondoorbetaling bij het (geheel of gedeeltelijk) vervallen van de uitzendarbeid 38 Artikel 40 Loondoorbetaling fase A 38 Artikel 41 Loondoorbetaling fase B 39 Artikel 42 Loondoorbetaling fase C 39 Artikel 43 Vervallen loondoorbetalingsverplichting 39 Paragraaf 4b Passende arbeid en aanpassing feitelijk loon 40 Artikel 44 Passende arbeid en herplaatsing 40 Artikel 45 Aanpassing feitelijk loon voor passende arbeid bij toepassing van de inlenersbeloning 42 Artikel 46 Aanpassing feitelijk loon voor passende arbeid bij toepassing van de ABU-beloning 43 Paragraaf 4c Beperkte toepassing terugvalloon fase C 44 Artikel 47 Beperkte toepassing terugvalloon voor de uitzendkracht met een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd in fase C 44

Artikel 48

Dit artikel is vervallen

Bladzijde