Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 110 Next Page
Page Background

C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 2 0 1 2 - 2 0 1 7

5

Paragraaf 5 Overige beloningsbepalingen 49 Artikel 49 Compensatie-uren 49 Artikel 50 Uitruil van arbeidsvoorwaarden 49

Artikel 51

Uitzendkrachten werkzaam in de bouw

51

Hoofdstuk 5 Gezondheid en veiligheid Artikel 52 Verplichtingen uitzendonderneming inzake gezondheid en veiligheid 51 Artikel 53 Arbeidsongeschiktheid 51 Hoofdstuk 6 Werken en vrij Artikel 54 Arbeids- en rusttijden 52 Artikel 55 Vakantiedagen 52 Artikel 56 Vakantiebijslag 53 Artikel 57 Kort verzuim en buitengewoon verlof 53 Artikel 58 Algemeen erkende feestdagen 55 Artikel 59 Vakantiewerkers 56 Hoofdstuk 7 Betaalbaarstelling reserveringen Artikel 60 Betaalbaarstelling reserveringen en vakantiebijslag 56 Artikel 61 Percentages reserveringen, inhoudingen en wachtdagcompensatie 58 Hoofdstuk 8 Pensioen Artikel 62 Pensioenregeling 59 Hoofdstuk 9 Scholing Artikel 63 Scholing 60 Hoofdstuk 10 Internationaal Artikel 64 De uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont 61 Artikel 65 Verrekeningen op het uit te betalen loon betreffende de uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont 63 Artikel 66 Inhoudingen op het uit te betalen loon betreffende de uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont 64 Artikel 67 Aanvullende regeling voor de uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont 64 Artikel 68 De uitzendkracht met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WagwEU) 67 Hoofdstuk 11 Geschillencommissies Artikel 69 Klachtenbehandeling binnen de uitzendondernemingen 6

7

Artikel 70 Geschillencommissie 67

Bladzijde