Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 110 Next Page
Page Background

C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 2 0 1 2 - 2 0 1 7

6

Artikel 71 Overleg-, bezwaar- en beroepsprocedure met betrekking tot indeling van functie 68 Hoofdstuk 12 Overig/slot Artikel 72 Faciliteiten voor werknemersorganisaties 69 Artikel 73 Evaluatie en opzegging van de cao-bepalingen 71 Artikel 74 Tussentijdse wijziging en opzegging 71 Artikel 75 Naleving 71 Artikel 76 Nadere bepalingen 72 Artikel 77 Aard van de cao-bepalingen 72 Bijlage I Functie-indeling 74 Bijlage II Aanvullende bepalingen beloning 78 Bijlage III Pensioen 82 Bijlage IV Matrix Uitzendkrachten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WagwEU) 85 Bijlage V Niet indeelbare functies 89 Bijlage VI Overzicht commissies CAO voor Uitzendkrachten 89 Bijlage VII Huisvestingsnormen 90

Bijlage VIII

Deze bijlage is vervallen

Bijlage IX Reglement dispensatie CAO voor Uitzendkrachten 92

Protocol A

Dit protocol is vervallen

Protocol B Wet melding collectief ontslag (protocol bij artikel 44) 93

Protocol C

Dit protocol is vervallen

Protocol D Afspraken Principe-akkoord 12 juli 2012, Pensioenakkoord 22 mei 2013, cao-akkoord 30 september 2014 en Akkoord wijzigingen cao 10 september 2015 95 Transponeringstabel oud-nieuw  98 Transponeringstabel nieuw-oud 104

Bladzijde