Uitzendwerk 1 2017


Publiek-private samenwerking wérkt

De nauwe samenwerking tussen uitzendorganisatie en gemeenten, UWV en ROC’s is een succesformule om mensen naar werk te begeleiden. Krachten bundelen, dat werkt. Aldus Henriëtte Waaijenberg, directeur van uitzendorganisatie WERQ Personeelsdiensten in Hoogeveen. Onze visie is om gezamenlijk arbeidsvraagstukken...

Werkzoekenden Banenafspraak snel beter in zicht

Voor het realiseren van de Banenafspraak heeft UWV een nieuw hulpmiddel gelanceerd voor werkgevers en intermediairs. De kandidatenverkenner Banenafspraak op Werk.nl biedt snel zicht op werkzoekenden...

Gastcolumn: Ria van 't Klooster


Lekker leren bepaal je lekker zelf

De baan voor het leven is passé. We lezen en horen het overal. Je zou dan denken dat als je via je cao geld krijgt om te leren, iedereen snel die pot benut. Je zou denken dat als er scholingsfondsen zijn, mensen dat dan weten.  >>