Arbeidsmarktonderzoeker UWV ziet groeiende krapte en uitdagingen arbeidsmarkt: “Anders kijken naar meer structurele oplossingen”15 feb 2018


Kees van Uitert UWV

De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds beter voelbaar in meer beroepen en sectoren, blijkt uit recente onderzoeken van UWV en een inventarisatie onder ABU-leden. Volgens arbeidsmarktonderzoeker Kees van Uitert van UWV zijn vooral meer structurele oplossingen en anticyclische scholing nodig. “De uitzendbranche kan een grote rol spelen bij het opleiden en de transities van werkenden tussen organisaties en branches.”

De grootste krapte zit momenteel bij de technische beroepen, in de zorg, IT en Transport & Logistiek. “Bij de laatste twee sectoren is dat wel sterk afhankelijk van de economische groei. Als die afneemt, merk je dat ook direct aan de schaarste. Bij technische beroepen en in de zorg zien we structurele tekorten. Daar zijn te weinig mensen voor, dus die zouden opgeleid moeten worden. Daarvoor is het belangrijk om ook meer anticyclisch te scholen, met een vooruitziende blik. Dat geldt ook voor specifieke functies in andere sectoren, de docent exacte vakken bijvoorbeeld,” aldus de senior adviseur arbeidsmarktinformatie bij UWV.

Huidige rol uitzendbranche

UWV verwacht in 2018 4,5% groei aan banen in de uitzendbranche. In 2017 was dat nog 7,7%. Door de groeiende economie blijft de vraag naar uitzendkrachten toenemen, maar de groei vlakt wel af doordat de schaarste toeneemt (minder kandidaten) en uitzendkrachten doorstromen naar vast werk. Binnen de totale flexibele schil is het aantal uitzendkrachten (10%) relatief klein, zeker vergeleken met zzp’ers en oproep/invalkrachten, die samen een royale meerderheid vormen. De uitzendbranche speelt een belangrijke rol voor werkzoekenden met een uitkering. Eenderde van de WW’ers gaat aan de slag met een uitzendcontract. De helft blijft ook minimaal een jaar aan het werk, een kleine groep (9%) minder dan zes maanden. “Er liggen voor WW’ers veel kansen in de bouw en industrie - zeker voor vakkrachten - transport en logistiek en in de agrarische beroepen.”

Meer structurele oplossingen

Met de toenemende krapte, dynamiek en transacties op de arbeidsmarkt is er volgens Van Uitert meer behoefte aan structurele oplossingen. “We pakken veel arbeidsmarktproblemen aan met tijdelijke maatregelen, zoals subsidieregelingen. Maar er zijn ook meer structurele oplossingen nodig. We moeten anders durven kijken naar oplossingen. Neem bijvoorbeeld de uitstroom van administratieve krachten bij banken. Mogelijk kunnen die helpen tekorten in de zorg op te lossen door daar een deel van de administratieve handelingen over te nemen, zodat de schaarse verpleegkundigen meer tijd krijgen voor hun kerntaken.”

Intermediairs op de arbeidsmarkt kunnen een grote rol spelen bij het opleiden van mensen, adviseren en ontzorgen van werkgevers en werkenden en de begeleiding van-werk-naar-werk. “Dat geldt zeker voor grote algemene uitzendbureaus die in alle sectoren actief zijn. Verder kunnen bijvoorbeeld loopbaanadviescentra voor werkenden helpen bij de vereiste transities, werkzekerheid voor werkenden en het vergroten van duurzame inzetbaarheid. In andere landen zoals Denemarken, Frankrijk en België werkt dat goed. De uitzendbranche kan die rol op zich nemen door slimme coalities te vormen met andere partijen.”