Zzp-discussie: Ruimte om te ondernemen én bescherming nodig15 feb 2018


De arbeidsmarkt is enorm in beweging en dat leidt tot onzekerheid. En juist dan is het belangrijk dat aan zelfstandige ondernemers en opdrachtgevers ruimte wordt geboden om te kunnen ondernemen. Zij hebben behoefte aan zekerheid, aan duidelijke en objectieve kaders, terwijl er ook een groep kwetsbare zelfstandigen is, die juist behoefte heeft aan bescherming. Hier liggen belangrijke taken voor het kabinet.

In de position paper voor de kick off Werken als zelfstandige stelt het Platform voor zzp-dienstverleners, een initiatief van de ABU, dat in een goed functionerende zzp-markt ruimte en vrijheid moet worden geboden voor ondernemerschap en tegelijkertijd worden voorzien in een beschermingskader voor andere werkenden die dat nodig hebben. Het is noodzakelijk dat opdrachtnemers en opdrachtgevers (vooraf) duidelijkheid en zekerheid wordt geboden. Volgens het platform dient in de huidige zzp-discussie focus te worden aangebracht. Dit kan door eerst voorstellen voor de bovenkant van de zzp-markt uit te werken. Het betreft hier een groep van zelfstandige professionals, waarvoor het niet voor de hand ligt om de duur van de opdracht te beperken tot één jaar. Ook het onderscheid reguliere versus niet-reguliere bedrijfsactiviteiten past niet bij deze groep van zelfstandige ondernemers. De oplossing zal volgens het platform gezocht moeten worden in de invoering van de ondernemersovereenkomst in combinatie met de introductie van de fiscale ondernemersverklaring. Als het aan het platform ligt, gaat dit nieuwe systeem op 1 januari 2019 in. Uit de ervaringen met dit nieuwe systeem kan dan nagegaan worden in hoeverre deze aanpak ook voor een groter deel van de zzp-markt zou kunnen gaan werken.

Als het gaat om zzp’ers met lage uurtarieven, staat het platform voor een gelijk speelveld en is het tegen elke vorm van oneerlijke concurrentie. Hier dient de bescherming van de kwetsbare zelfstandigen centraal te staan. Het hanteren van een tarief kan daarbij helpen. Het aanbrengen van een onderscheid tussen reguliere en niet-reguliere bedrijfsactiviteiten heeft geen zin. Het hanteren van een maximumduur kan bescherming bieden, maar in de praktijk zal het lastig zijn om te definiëren wat in dit verband kort is en wat lang. Tot slot is het platform geen voorstander van de introductie van een webmodule voor de middengroep, omdat ook hier problemen worden voorzien in het vaststellen van eenvoudige en objectieve criteria als het gaat om een criterium als gezag.

 

Over het platform

ZZP-platform logo.JPG

Het Platform zzp-dienstverleners is eind 2017 opgericht en is een initiatief van de ABU. Het platform heeft onder meer als doelstelling de belangen van de deelnemers (intermediairs) die opereren op de Nederlandse zzp-markt, te behartigen. De deelnemers zijn actief op de midden- en bovenkant. Op 24 januari jongstleden organiseerde het ministerie van Financiën het kick-off overleg Werken als zelfstandige. Met een position paper leverde het Platform voor zzp-dienstverleners input voor de discussie.

De position paper is te vinden op www.abu.nl/bijdrage-zzp.