Voorzitter CNV Vakmensen wil Deltaplan voor ontwikkeling werkenden: Persoonlijk ontwikkelbudget en doorbreken sectoraal denken nodig19 apr 2018


Piet Fortuin HR2

Het is belangrijker dan ooit dat werknemers zich blijven ontwikkelen. Dat willen ze ook wel, maar ambities en plannen blijven in de praktijk nog vaak steken door gebrek aan tijd of geld. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV Vakmensen. Voorzitter Piet Fortuin pleit voor een deltaplan voor scholing en ontwikkeling. “Werknemers, werkgevers en de overheid zijn samen aan zet om werknemers de regie te geven over hun ontwikkeling.”

Het belang dat werknemers zich blijven ontwikkelen, is groot. Het vergroot hun positie en werkzekerheid op de arbeidsmarkt. Die wordt steeds dynamischer, met meer automatisering en robotisering en er wordt tot op latere leeftijd doorgewerkt. Fortuin: “Werknemers moeten zich dus blijven ontwikkelen en investeren in zichzelf, gefaciliteerd door werkgevers en de overheid.” Dat willen werknemers ook wel, maar bij één op de vijf lopen de ambities vast door tijdgebrek (12%) of ze hebben er geen geld (8%) voor. Dat blijkt uit recent onderzoek van CNV Vakmensen onder ruim 1.200 leden. Dit jaar verwacht 37% van deze werknemers zeker iets aan scholing te doen. Een kwart zegt geen behoefte te hebben aan scholing. “Bij de groep ertussen - bijna 40% - ligt de grootste uitdaging om scholing en ontwikkeling te stimuleren. Want dat is de grootste groep, die nog geen keuze gemaakt heeft.”

Deltaplan

Fortuin pleit daarom voor een Deltaplan voor scholing en ontwikkeling, gedragen door werknemers, werkgevers en de overheid. “Het woord Deltaplan zegt vooral iets over de noodzaak en de breedte van het plan,” typeert Fortuin. Daarbij moet allereerst het bewustzijn bij werkenden worden aangewakkerd, gestimuleerd door werkgevers. “En de overheid moet een individuele leerrekening fiscaal mogelijk maken, zodat werkenden de regie ook kunnen nemen. Werkgevers moeten scholing en ontwikkeling faciliteren en daarover goede afspraken maken in de cao’s.”

Om het sectoraal denken te doorbreken, is het belangrijk dat werkenden zelf de regie krijgen over hun ontwikkeling en de benodigde middelen daarvoor.

Vooral intersectorale samenwerking is cruciaal, benadrukt Fortuin. “Voor het grotere belang moeten we het sectoraal denken doorbreken. Ik zie de eerste stappen gezet worden, maar het is nog voorzichtig. Sectoren die investeren in mensen, willen het rendement terugzien. Dat is ouderwets denken. Zij moeten breder kijken dan hun sector, want dat doen werkenden ook. Om het sectoraal denken te doorbreken, moeten werkenden zelf de regie krijgen over hun ontwikkeling en de middelen daarvoor.”

Persoonlijk ontwikkelbudget

Fortuin is daarom enthousiast over het voorstel voor een Leven Lang Ontwikkelen van brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL. Daarin wordt gepleit voor een persoonlijk ontwikkelbudget, periodieke arbeidsmarktscan voor werkenden en bijvoorbeeld loopbaanwinkels. “De ideeën spreken mij aan en passen in het Deltaplan. Zolang werkenden maar zelf kunnen beschikken over hun persoonlijke ontwikkelbudget. Het is prima als de geldstromen daarvoor langs de werkgevers lopen.” Op meerdere gebieden ziet de voorzitter van CNV Vakmensen al progressie. “Ik zie het landschap veranderen. In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkelbudgetten. Ik verwacht dat die afspraken als een olievlek uitdijen. De lastigste drempel is nog het doorbreken van sectoraal denken, vanuit de inhoud in plaats van direct eigen belang. Maar ook daarin zit vooruitgang. De samenwerking tussen sectorale opleidingsfondsen groeit.”

Ook onder werkenden zijn veranderingen merkbaar, toont onder andere het onderzoek van CNV Vakmensen. Een opvallende uitkomst is dat 26% van de leden scholing wil volgen die gericht is op toekomstig werk. Want 48% van de mensen verwacht over vijf jaar niet meer hetzelfde werk te doen. “Het bewustzijn groeit en deze cijfers gaan direct over het werken aan duurzame inzetbaarheid. Dat is hoopvol.”

Een Leven Lang Ontwikkelen

Voorkant Statement Leven Lang Ontwikkelen.JPGDownload het statement

Samen met Cedris, NRTO en OVAL heeft de ABU Iedereen aan de slag met een Leven lang Ontwikkelen uitgebracht. Hierin wordt een concreet voorstel uitgewerkt om een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren en te faciliteren.

Hoe ziet de oplossing eruit?

Stimuleren en faciliteren zijn belangrijke sleutelwoorden in de voorgestelde oplossing. Werkenden en werkzoekenden zullen zich meer bewust worden van hun waarde op de veranderende arbeidsmarkt en worden gestimuleerd om zelf de regie te willen en kunnen voeren over hun loopbaan. Daarbij zijn faciliteiten om hier invulling aan te geven hard nodig. Dit kan ingericht worden met:

  1. Een periodieke arbeidsmarktscan (PAS) voor iedereen
  2. De 'Loopbaanwinkel'
  3. Een persoonlijke ontwikkelrekening voor iedereen
  4. Keuzevrijheid en kwaliteit
  5. Extra ondersteuning voor lager- en middelbaaropgeleiden