Nieuwe code voor goed opdrachtgeverschap richting zzp’ers ; Focus op ondernemerschap en gelijkwaardigheid30 nov 2017


Margreet Drijvers van PZO ZZP

Om goede samenwerking tussen zzp’ers en opdrachtgevers te waarborgen, hebben de ABU en zzp-vereniging PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers) samen de Code Goed Opdrachtgeverschap ontwikkeld. Het is de bedoeling dat ABU-leden die zzp’ers bemiddelen de code gaan gebruiken en verder ontwikkelen. De code wordt ook doorontwikkeld voor gebruik in andere sectoren.

De code geeft opdrachtgevers en zelfstandigen een duidelijk kader om op een goede manier zaken te doen. Gelijkwaardigheid en ‘goed voor elkaar’ zijn het uitgangspunt. “Het belang is wederzijds en wederkerig voor opdrachtgever en zzp’er,” zegt directeur Margreet Drijvers van PZO. “Goed opdrachtgeverschap zorgt voor betere samenwerking en resultaten en verstevigt de positie van zzp’ers. De code bevestigt hun status als ondernemers die uit vrije keuze zelfstandig zijn. Helaas worden zzp’ers nog te vaak gezien als ‘verkapte werknemers’ en langs die meetlat gelegd. Dat werkt niet en doet geen recht aan de positie van het overgrote deel van deze grote groep ondernemers.”

Uitdaging voor het kabinet

De focus op de zzp’er als zelfgekozen ondernemer is volgens Drijvers ook een uitdaging voor het nieuwe kabinet. “In het regeerakkoord staat vrijwel niets over zzp’ers als ondernemer. Het gaat wel over het voorkomen van schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de markt. Ook daar zijn werknemers in loondienst het uitgangspunt. Het is jammer dat nog steeds voor die meetlat gekozen wordt. Juist de schijnzelfstandigheid kun je het best oplossen door zzp’ers te benaderen als zelfgekozen ondernemers.”

Meer zzp’ers en bemiddeling

De nieuwe code is ontwikkeld, omdat het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren fors is gegroeid. Ook het aantal intermediairs dat zzp’ers bemiddelt (vaak als opdrachtgever) groeit. Met de code komt er meer helderheid in de relatie tussen opdrachtgevers en de zelfstandige ondernemers die voor eigen rekening en risico werkzaamheden uitvoeren. Het is vooral een moreel contract dat opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar aangaan.

Meer sectoren

Drijvers is blij dat de ABU met de code uitdraagt hoe opdrachtgevers horen om te gaan met zzp’ers. “We willen de code nu ook doorontwikkelen voor andere sectoren.” Drijvers ziet ook een belangrijke taak voor overheidsinstellingen om het goede voorbeeld te geven. “Als beleidsmaker probeert de overheid de positie van zzp’ers te versterken, maar in de eigen uitvoering als opdrachtgever kan richting zzp’ers nog veel verbeterd worden. Bijvoorbeeld met de gehanteerde tarieven voor zzp’ers en de openstelling van aanbestedingen. Ook dat begint met de benadering van deze groep werkenden als zelf en bewust gekozen ondernemers.”

 Eerste stap naar volwaardig keurmerk als einddoel - Marc Vrij van ABU-ZZP lid

De Code Goed Opdrachtgeverschap is een initiatief van het zzp-platform van de ABU. De code moet volgens Marc Vrij (business unit manager) van Ajilon Freelance Professionals (Adecco Group) een eerste stap zijn naar een hoger doel. “Het idee van de code spreekt me aan, vooral als eerste stapje richting een keurmerk bij de bemiddeling van zzp’ers. Het zou mooi zijn als er uiteindelijk één uniform kwaliteitskeurmerk komt. Ik vind de code ook mooi als onderstreping dat in de relatie tussen inhurende organisatie, intermediair en zzp’er dezelfde omgangsnormen gelden als bijvoorbeeld in de relatie tussen werkgever en werknemer in een dienstverband. De code verschaft duidelijkheid over hoe opdrachtgever en zzp’er met elkaar horen om te gaan. Dat is ook nodig. De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, red.) moest duidelijkheid geven over de positie van zzp’ers, maar heeft juist meer onzekerheid gecreëerd. Er is nu een groot grijs gebied tussen wat wel of niet mag. Naast duidelijkheid geeft de code hopelijk voldoende prikkeling om te komen tot een volwaardig keurmerk. Daar is in de praktijk - met soms zeer verschillende belangen - veel behoefte aan. De uitdaging is om de code naar de praktijk te brengen. Wij willen ook zeker helpen om dit verder vorm te geven.”

Vier uitgangspunten van de code

Voorkant CGO.JPG
  1. Transparantie en duidelijkheid over opdrachten en de uitvoering ervan.
  2. Duidelijke communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
  3. Zorgvuldige omgang met (zakelijke) belangen van opdrachtnemer.
  4. Gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.