Publiek-private samenwerking op de Arbeidsmarkt: best practices


In de inspiratiegids Duurzaam werken aan werk, een gezamenlijke uitgave van de ABU en VNG, staan geslaagde voorbeelden van publiek-private samenwerking. Lees hieronder hoe deze samenwerking gaat.


In Oosterhout versterkt Manpower het gemeentelijke team


oosterhout

WerkLink is een succesvol samenwerkingsverband in West-Brabant van zes gemeenten, UWV WERKbedrijf en een sociaal werkvoorzieningsbedrijf. In één compact, slagvaardig team leerden zij de afgelopen jaren beter en vroegtijdig matchen. Bijgestaan door twee consultants van Manpower.

Tempo-Team biedt Amsterdamse werkzoekenden werkervaring


amsterdam

Publiek-private samenwerking begint met een kennismaking tussen twee culturen. Die moeten elkaar eerst leren begrijpen om samen succesvol te zijn. Dat gold ook voor het project KrachtCatering - gericht op armoedebestrijding - in Amsterdam-Zuidoost. Hier zijn elf vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in drie maanden klaargestoomd voor een baan in de catering.

50plussers aan de slag door samenwerking UWV en Manpower


Manpower werkt in Limburg samen met UWV om medisch-technologisch bedrijf Medtronic te voorzien van vakbekwame 50plussers.

Co-creatie in Den Haag met Tempo-Team zorgt voor grote uitstroom


In Den Haag werkt Tempo-Team samen met het werkgeversservicepunt om in co-creatie meer mensen naar werk te helpen en kennis en kunde uit te wisselen.