ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Succesvolle publieke-private samenwerkingen

Op deze pagina vindt u een verzameling aan inspirerende verhalen over succesvolle samenwerkingen tussen de uitzendbranche en publieke partijen. Want door krachten te bundelen, lukt het om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden.