Duurzame inzetbaarheid


De aandacht voor duurzame inzetbaarheid groeit. Door onder meer een steeds grotere dynamiek op de arbeidsmarkt en verdergaande robotisering is het steeds belangrijker dat werkenden vitaal en wendbaar zijn. Bovendien gaat iedereen langer werken. Bij duurzame inzetbaarheid gaat het om wendbaarheid, mobiliteit, productiviteit, motivatie, vitaliteit en gezondheid van mensen. En over het vermogen van werkenden om relevant te zijn en te blijven voor de arbeidsmarkt, binnen of buiten hun huidige organisatie.

De aandacht voor duurzame inzetbaarheid was aanvankelijk vooral gericht op leer-en ontwikkeltrajecten bij ‘noodsituaties’, zoals ontslag of reorganisaties. Door de uitdagingen van onze huidige economie en arbeidsmarkt worden nu juist vroegtijdiger (preventieve) trajecten en het vergroten van iemands toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt belangrijk. Zo groeit de aandacht voor een leven lang ontwikkelen. Actuele kennis en het vermogen je snel aan te passen aan de omstandigheden biedt werkenden meer werkzekerheid en carrièrekansen en het houdt organisaties wendbaar.

Onder duurzame inzetbaarheid vallen meerdere thema’s zoals:

  • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  • het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability
  • het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werkenden, waaronder regionale en intersectorale mobiliteit (van-werk-naar-werk).

Ook in de uitzendbranche staat duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda. Zo zijn er diverse initiatieven waarmee de Stichting Arbo Flexbranche (STAF) en de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten op het gebied van gezondheid, veiligheid, opleiding en ontwikkeling. En samen met Cedris, NRTO en OVAL heeft de ABU een aanbod aan het kabinet gedaan om te komen tot een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt.

Standpunt


In de veranderende wereld van werk is het belangrijk open te staan voor te nemen nieuwe stappen en goed inzicht te hebben in de eigen waarde op de arbeidsmarkt. Om te kunnen (blijven) werken is het noodzakelijk dat mensen gezond en veilig kunnen werken en dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Zelfregie en aanpassingsvermogen zijn daarbij twee belangrijke factoren die bijdragen aan de mate waarin mensen een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden en behouden. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Onze arbeidsmarkt kent nog te weinig impulsen tot permanente ontwikkeling en draagt onvoldoende bij aan een leercultuur. Een Leven Lang Ontwikkelen is noodzakelijk, maar helaas nog geen algemeen aanvaarde praktijk. Het stimuleren en faciliteren van scholing en ontwikkeling is daarom nodig. Uitzendorganisaties kunnen daarbij een goede rol spelen.

In 12 stappen naar duurzame inzetbaarheid


Stappenplan DI.JPG

Best Practice ING


Door innovaties, krimp en veranderende wensen van klanten blijft de organisatie van ING sterk in beweging. Daarom introduceerde de bank in 2012 Kies je koers, een breed programma voor Duurzame Inzetbaarheid (DI). Er zijn al veel stappen gezet om medewerkers regie over hun loopbaan te geven, maar een goede DI-cultuur vereist ook een lange adem. Bekijk het voorbeeld >>