Flexibel werk


38% van de beroepsbevolking werkt anders dan via een vast contract. Zij werken bijvoorbeeld als uitzendkracht, payrollkracht, zzp’er of via een tijdelijk contract. Meer dan 50% van alle bedrijven maakt gebruik van flexibele arbeidskrachten. De behoefte aan flexibiliteit zal de komende jaren blijven toenemen.

Onze branche maakt deze dynamiek op de arbeidsmarkt mogelijk. Meer dan de helft van alle nieuwe banen zijn uitzendbanen. In 2016 groeide het aantal uitzendbanen met 46.000 en in 2017 zijn dat er naar verwachting 40.000. 40% van alle bijstandsgerechtigden en 34% van de WW’ers komt via het uitzendbureau weer aan de slag. En maar liefst eenderde van de ruim één miljoen zzp’ers wordt bemiddeld door een intermediair.

Welke flexibele arbeidsvormen zijn er? Wat zijn de feiten en cijfers? Wat is onze visie op de toekomst van flexibliteit, wat zijn uitdagingen en kansen voor aanbieders van flexibele arbeid? En, hoe zien andere partijen dat? In dit dossier vindt u nieuws, publicaties en feiten & cijfers over flexibiliteit en flexibele arbeidsvormen.

Standpunt


Flexibel werk levert een onmisbare bijdrage aan onze economie. De ABU maakt zich al ruim 55 jaar sterk voor fatsoenlijk werk, met een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Bedrijven, die moeten meebewegen met een economie die steeds minder voorspelbaar wordt, hebben behoefte aan flexibele arbeidskrachten. Voor werknemers biedt een flexibel contract een belangrijke opstap naar de arbeidsmarkt. Ook is er een groep werkenden die door flexibel te werken een balans zoekt tussen werk en privé.

Ontwikkelingen flexibele schil


Flexbarometer


De Flexbarometer geeft een overzichtelijk beeld van het aantal werkenden in Nederland, verdeeld over de verschillende typen contracten, vast en flex, in tien sectoren. De cijfers worden per kwartaal bijgewerkt.

Boek en Tool 'Ontmoet de toekomst'