Nationaal actieprogramma tegen discriminatie


Het nationaal actieprogramma van minister Plasterk. Een van de onderdelen die aan bod komen is de rol van de Inspectie SZW tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Ook algemene maatregelen kunnen in meer of mindere mate van invloed zijn op arbeidsmarktdiscriminatie.