Gelijke behandeling - Publicaties van derden


Begeleidingstips voor werkgevers bij diverse beperkingen

Wellicht heeft u niet eerder een werknemer met een beperking in dienst gehad. Hierdoor heeft u mogelijk een onvolledig beeld over wat dit voor de organisatie betekent.
Ter ondersteuning heeft Disworks een aantal brochures geschreven, die informatie per aandoening bevatten, speciaal voor werkgevers. U kunt deze brochures als pdf downloaden.


Kennisdocument 'Kenniskring arbeidsbeperking en/of chronische ziekte'

Kennisdocument van de kenniskring arbeidsbeperking en/of chronische ziekte van het charter Diversiteit in bedrijf over ‘het bevorderen van werkbehoud van werknemers met een arbeidsbeperking en/of chronische ziekte’.


Handboek/kennisdocument ‘Transgender Werkt’

Handboek/kennisdocument ‘Transgender Werkt’ van UWV, ook verkrijgbaar via het charter Diversiteit in bedrijf.


Nationaal actieprogramma tegen discriminatie

Het nationaal actieprogramma van minister Plasterk. Een van de onderdelen die aan bod komen is de rol van de Inspectie SZW tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Ook algemene maatregelen kunnen in meer of mindere mate van invloed zijn op arbeidsmarktdiscriminatie.


Samenvatting Ontwerpadvies 'Discriminatie werkt niet!' (SER, 17 april 2014)

Het kabinet heeft de SER verzocht te adviseren op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie. Dit concept-advies is donderdag 17 april 2014 gepubliceerd. 

 


Gelijke behandeling / Diversiteit


Nieuws, publicaties, feiten en cijfers over gelijke behandeling / diversiteit / discriminatie op de arbeidsmarkt.

Bekijk het thema >>