Inclusieve arbeidsmarkt


Arbeidsbemiddeling is de kernactiviteit van onze leden. Als uitzendwerk in Nederland niet zou bestaan, dan zou de werkloosheid vermoedelijk op een veel hoger niveau liggen. In samenwerking met publieke arbeidsbemiddelaars neemt de uitzendbranche zijn verantwoordelijkheid om nog meer werkzoekenden te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Onze missie? Iedereen aan de slag!

Wat is publiek-private samenwerking?

Publiek-private samenwerking (PPS) bij arbeidsbemiddeling is samenwerking tussen een of meer publieke en private partijen. Het gezamenlijke doel is werkzoekenden aan werk helpen. Uitzendondernemingen zijn belangrijke private bemiddelaars op de arbeidsmarkt en bieden veel mensen een weg naar werk. Partijen bepalen samen de doelgroep zoals mensen met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt.

De samenwerking kan gaan over een of meerdere factoren van arbeidsbemiddeling, zoals:

  • Analyseren van bestanden met werkzoekenden, om te bekijken welke werkzoekenden (direct) bemiddelbaar zijn
  • Het arbeidsfit maken van werkzoekenden
  • Het koppelen van werkzoekenden en werkgevers
  • (Begeleid) plaatsen van werkzoekenden bij een werkgever

Van alle WW’ers die weer een baan vinden, gaat een derde weer aan de slag via de uitzendsector. Als we inzoomen op praktisch opgeleiden, dan is dat zelfs 43%. En voor 55-plussers ligt dat percentage op bijna 29%. 70% van de WW’ers die via het uitzendbureau aan de slag gaat, is na drie jaar nog steeds aan het werk. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, is samenwerking tussen gemeenten, UWV en private arbeidsbemiddelaars essentieel.

In dit thema vindt u best practices, nieuws, publicaties, feiten en cijfers en onderzoeken over de arbeidsmarkt en publiek-private samenwerking (PPS).

Standpunt


De uitzendbranche helpt 30% van de mensen vanuit de WW duurzaam aan het werk. 70% van de WW’ers is drie jaar later nog aan het werk. Deze rol valt niet meer weg te denken in een goede werking van de arbeidsmarkt en de ABU is de ervan overtuigd dat de branche zijn maatschappelijke bijdrage verder kan vergroten.

Alliantie Samen werken voor werk


De ABU, Cedris, NRTO en OVAL hebben de handen ineen geslagen in de alliantie Samen werken voor werk. De alliantiepartners willen een oplossing bieden voor specifieke arbeidsmarktvraagstukken binnen de verschillende arbeidsmarktregio’s en samenwerking tussen publieke en private partijen stimuleren. 

 

Servicepunt Flex


logo-spf

Servicepunt Flex is een initiatief van ABU, NBBU, STOOF en UWV en is de bruggenbouwer tussen de uitzendbranche en UWV. Servicepunt Flex fungeert als één centraal aanspreekpunt over publiek-private samenwerking voor zowel medewerkers van de uitzendbranche als medewerkers van UWV.

100.000 banenboek


Het belang van een baan is helder. Maar waarom zou je als werkgever moeite steken in het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking? En hoe lukt dat zonder allerlei gedoe? In Honderdduizend banen vindt u 20 succesverhalen uit de praktijk.

Download hier een selectie van deze verhalen (PDF) >>