Jeugdwerkloosheid


Steeds meer jongeren maken een goede start op de arbeidsmarkt. De jeugdwerkloosheid nam begin 2016 nog licht toe, maar daalde van 11,4% in maart naar 10,2% in december. Dit is het laagste werkloosheidspercentage onder jongeren in de afgelopen vijf jaar. Toch zaten er in december 2016 nog 144.000 jongeren zonder werk. Jongeren die wel op zoek waren naar werk.

Uitzendwerk

Alle jongeren verdienen een goede start, met een eerlijke kans op werk. Werk maakt dat je mee kunt doen, je talenten kunt ontwikkelen en je leven tot een succes kunt maken. Belangrijk voor de groep jongeren is dat zij beter voorbereid de arbeidsmarkt op komen. Met aandacht voor welke baan bij hen past en het perspectief dat zij hebben. Daarnaast is voor kwetsbare groepen jongeren (lager opgeleid of zonder startkwalificatie) actieve bemiddeling nodig. De uitzendbranche kan hier een belangrijke rol in spelen. Van de totale populatie uitzendkrachten is bijna 40% jonger dan 24 jaar. Uitzendondernemingen zijn dus een belangrijk kanaal voor het vinden van werk voor jongeren.


Jongeren diploma MBO werk


Aantal werkende jongeren arbeidsmarkt

"Werkgevers en jongeren denken heel anders over belang soft skills"


STOOF app-titude voor werkloze jongerenKlik op de afbeelding om deze te vergroten

Ze komen niet op tijd, hebben niet de juiste houding en kennen hun sterkte- en zwaktepunten niet. Kortom, volgens veel werkgevers zijn de soft skills van de meeste jongeren maar matig ontwikkeld. Omgekeerd zien jongeren dat natuurlijk heel anders.

Opleidingsfondsen voor de flexbranche uit vier verschillende landen: Nederland (STOOF), België (VFU-FFI), Luxemburg (FSI) en Frankrijk (FAF.TT), hebben nu de handen ineengeslagen en met Europees geld een internationaal project opgezet, App-titude, met als overkoepelend doel om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. >>


Aantal jongeren dat werkt als uitzendkracht


Jongeren en werkgevers