Pensioenonderzoek: Flexibel omgaan met pensioen


Pensioenonderzoek voorkantBlader door het onderzoek

De Argumentenfabriek heeft in opdracht van KHN, OSB, RND, NBBU en ABU onderzoek gedaan naar de fundamenten onder pensioenregelingen. Zij onderzochten de pensioenregelingen van mensen die werken in de schoonmaak, detailhandel, horeca of via uitzenders.

Kaartenboek

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, heeft de argumentenfabriek een kaartenboek gemaakt. Dit boek is een aanzet om de discussie over fundamenten onder pensioenregelingen eerlijk en goed te voeren, met alle betrokkenen. Het onderzoek is in februari 2015 gepubliceerd.

Waarom is dit nodig? Lees het voorwoord 'Steen in de vijver' >>

Analysekader


Analysekader - Detail

Deskundigen op het gebied van pensioen hebben nagedacht over opties voor vermogensopbouw als alternatief voor het pensioen. De belangrijkste uitgangspunten van de opdrachtgevers waren hierbij dat de eerste pijler van het pensioen (AOW) als een gegeven wordt beschouwd, en dat de opties helder en uitlegbaar moeten zijn. Hiernaast wilden de brancheorganisaties benadrukken dat de arbeidsvoorwaardenruimte gelijk blijft. Met arbeidsvoorwaardenruimte bedoelen we beschikbare financiële middelen (ruimte) die werkgevers hebben voor arbeidsvoorwaarden (zoals loon) van werknemers. Het inventariseren van alternatieven heeft nadrukkelijk niet als doel om hierop te bezuinigen. Het denkwerk heeft geresulteerd in een pallet aan opties, rijp en groen door elkaar. Op basis van deze groslijst hebben we bovenstaand analysekader ontwikkeld, dit helpt stap-voor-stap keuzes te maken.

Argumentenkaart: Individuele vermogensopbouw


Argumentenkaart Individuele vermogensopbouw - detail

Deze Argumentenkaart geeft voor werknemers een overzicht van argumenten voor en tegen het individueel vermogen opbouwen ten opzichte van collectief vermogen opbouwen. Werknemers bouwen verplicht vermogen op in een individueel pensioenpotje dat ze meenemen naar een nieuwe werkgever. Ze kiezen hierbij ook zelf een uitvoerder.

We veronderstellen bovendien dat werknemers bij individuele vermogensopbouw geen beleggings-en langlevenrisico’s delen. Met beleggingsrisico bedoelen we het risico dat beleggingsresultaten tegenvallen. Het langlevenrisico is het risico dat iemand langer leeft dan gemiddeld, terwijl de vermogensopbouw wel gericht is op dit gemiddelde.

Pensioenonderzoek: Vastgelegd spaardoel


Argumentenkaart Vastgelegd spaardoel - detail

Deze Argumentenkaart geeft voor werknemers een overzicht van argumenten voor en tegen vermogensopbouw voor een vastgelegd spaardoel, de oude dag. Hierbij bouwen werknemers dus verplicht pensioen op. Op deze kaart zetten we een vastgelegd spaardoel (pensioen) af tegen een vrij te kiezen spaardoel zoals scholing, huis of (mantel)zorg.

Bekijk het onderzoek 'Flexibel omgaan met pensioen'