Standpunt Inclusieve arbeidsmarkt


Duurzaam uitzendwerk

De uitzendbranche helpt 30% van de mensen vanuit de WW duurzaam aan het werk. 70% van de WW’ers is drie jaar later nog aan het werk. Deze rol valt niet meer weg te denken in een goede werking van de arbeidsmarkt en de ABU is de ervan overtuigd dat de branche zijn maatschappelijke bijdrage verder kan vergroten.

Uitbreiden van de samenwerking

De ABU zet zich graag in om deze samenwerking verder uit te breiden en overal in het land mee te helpen aan een zo groot mogelijke arbeidsdeelname. De ABU bouwt aan relaties met partijen op dit terrein zoals UWV, OVAL, Cedris, NRTO en VNG. De ABU vraagt de landelijke overheid om de publiek-private samenwerking bij arbeidsbemiddeling te stimuleren door voorwaardenscheppend beleid, zodat uitzendwerk een aantrekkelijke formule op de arbeidsmarkt blijft.

  • Voor een optimale bemiddeling dient er transparantie te bestaan in de bestanden van werkzoekenden. Simpel gezegd: bemiddelaars moeten weten wat een persoon kan en wat voor werk hij zoekt. Vervolgens zouden bemiddelaars makkelijker toegang moeten krijgen tot de bestanden van werkzoekenden, uiteraard met inachtneming van de privacy.
  • Het betrekken van private intermediairs bij matchen op werk is van positieve invloed op de werkgeversbenadering, en daarmee op zowel de kwantiteit als de kwaliteit van beoogde matches. Dit belang wordt vaak onderschreven, maar in de praktijk komt de samenwerking tussen publieke en private intermediairs niet overal even gemakkelijk van de grond of wordt deze slechts op tijdelijke basis ingevoerd. In het programma Matchen op Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een apart subproject opgenomen waarin wordt verkend op welke manier de samenwerking tussen publieke en private intermediairs in de arbeidsmarktregio’s versterkt kan worden. De ABU is nauw betrokken bij dit programma.
  • Op dit moment is het accepteren van flexibel werk vanuit de bijstand niet in alle gevallen aantrekkelijk. De ABU pleit voor een flexibele bijstand die past bij een flexibele arbeidsmarkt. Inkomsten uit werk moeten eenvoudig verrekend kunnen worden met de uitkering en op het moment dat het tijdelijk werk mocht wegvallen, moet er snel weer een beroep kunnen worden gedaan op de uitkering, zonder langdurige administratieve processen.