Van-werk-naar-werk


Cover Veilig oversteken sept 2015.PNGDownload de inspiratiegids

Nederland zoekt nieuwe wegen om grotere mobiliteit te creëren op de arbeidsmarkt. In een samenleving met een steeds grotere economische dynamiek, snelle baanveranderingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt, moet dit werknemers en werkgevers sterker maken én hen wendbaar houden. Werknemers hebben hierbij wel nieuwe zekerheden en ontwikkelkansen nodig. Dat vereist meer ‘zebrapaden’ op de arbeidsmarkt, zodat werknemers veilig kunnen oversteken van-werk-naar-werk en werkloosheid wordt voorkomen.

Inspiratiegids voor van-werk-naar-werktransities

In de inspiratiegids 'Veilig oversteken', een initiatief van AWVN, TNO en de ABU, worden tien praktijkvoorbeelden van verschillende kanten belicht. Zodat anderen kunnen leren van de aanpak en ervaringen van de betrokken werkgevers, werknemers, vakbonden en intermediairs. Ook geven vier experts hun visie en adviezen voor de toekomst. Hierbij komen ook lessen uit andere landen aan bod.

Laat u inspireren door best practices uit 'Veilig oversteken' en nieuws, publicaties en onderzoeken over van werk-naar-werktransities. En, vind hier het antwoord op veelgestelde vragen.

Visie arbeidsmobiliteit


Hoe maakt Nederland de inhaalslag?
Groeiende dynamiek op de arbeidsmarkt, afnemende baanzekerheid, langer doorwerken en versobering van sociale voorzieningen vragen om meer van-werk-naar-werktransities. Het liefst vroegtijdig. Hoe krijgen we die mobiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Vier deskundigen over de voorwaarden, buitenlandse lessen en adviezen voor de toekomst.

Case Aldel


Mobiliteitscentrum: opleider én opstap naar nieuw werk
Het faillissement van aluminiumbedrijf Aldel in Delfzijl begin 2014 was een grote klap voor de regionale economie en de kwetsbare arbeidsmarkt in Noord-Groningen. Een razendsnel geformeerd mobiliteitscentrum heeft medewerkers ondersteund en de meesten begeleid naar nieuw werk. Met hulp uit onverwachte hoek.

 

Ymere


Outplacement Ymere voorbeeld voor andere woningcorporaties
Bij een reorganisatie bij woningcorporatie Ymere kozen bijna alle boventallige medewerkers voor een mobiliteitstraject. Vooral door zorgvuldige en vroegtijdige uitleg over de aanpak. Medewerkers wisten wat ze konden verwachten en het mobiliteitscentrum werd een veilige plek. Vrijstelling van werk richtte de blik van boventalligen op de toekomst en zorgde voor hoge en snelle uitstroom. De aanpak bleek ook belangrijk voor medewerkers die bleven.

Case Hameland


Externe specialisten maken verschil bij reorganisatie sociale werkvoorziening
De grote veranderingen in de sociale werkvoorziening zijn duidelijk merkbaar bij arbeidsontwikkelbedrijf Hameland in de Achterhoek. Van 2012 tot eind 2014 is het kaderdeel van de organisatie meer dan gehalveerd en opnieuw ingevuld. Voor kwalitatieve, interne herplaatsing en uitplaatsing van boventallige medewerkers is hulp ingeroepen van een extern bureau.

Case Koppers


Maatwerkbegeleiding en motivatie werknemers doorslaggevend
Door sluiting van de laatste Nederlandse destillatiefabriek in Uithoorn, moesten zeventig medewerkers van Koppers Nederland ander werk zoeken. Bijgestaan door een externe HR-dienstverlener lukte dat de meesten ook. Een hoge score met een personeelsbestand met veel ouderen die het pensioen in zicht hadden. Individuele maatwerkbegeleiding, goede faciliteiten van de werkgever en een actieve houding van medewerkers bleken belangrijke succesfactoren.

Case KPN


Prestatiemanagement belangrijk voor mobiliteitsbeleid KPN
Arbeidsmobiliteit is een belangrijk thema voor KPN. Randstad HR Solutions is daarbij een belangrijke partner voor outplacement. Maar ook voor preventieve mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Doordat de markt en het werk bij KPN snel veranderen, heeft de afdeling customer services (zakelijke markt) de afgelopen vijf jaar grote stappen gezet voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met prestatiemanagement als belangrijke aanjager. Resultaat: lage gedwongen uitstroom en stabiele klantrelaties.

Conclusies 'Veilig oversteken'


In de inspiratiegids 'veilig oversteken' worden tien praktijkvoorbeelden van verschillende kanten belicht. Wat kunnen we leren van deze praktijkvoorbeelden en de visie van experts

TNO maakte een analyse met de focus op twee gebieden: de aanleiding voor transities en acties om arbeidsmobiliteit te vergroten.