50-plus


vijftigplussers

Het is voor ouderen extra lastig op de arbeidsmarkt. 50-plussers die geen werk hebben, hebben vaak moeite om opnieuw aan de slag te komen. De uitzendbranche vervult een belangrijke rol in het aan het werk helpen van 50-plussers. Veel van de mensen die wél opnieuw werk vinden, vinden dit namelijk in de vorm van uitzendwerk. Maar liefst 27% van de baanvinders van 50-plus, vond deze baan via de uitzendbranche. 18% van de uitzendkrachten is ouder dan 45 jaar.

Regelingen voor de uitzendbranche

Er zijn regelingen en subsidies die het interessant maken om ouderen aan het werk te helpen. Een aantal van deze regelingen zijn uitsluitend voor intermediairs; zo heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de aanpak van ouderenwerkloosheid €67 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan €28 miljoen speciaal voor private intermediairs is gereserveerd. De uitzendbranche heeft hiervoor toegezegd 22.500 oudere werklozen te plaatsen.

Open voor 50-plus

De ABU heeft zich aangesloten bij de campagne ‘Open voor 50-plus’. Om ouderenwerkloosheid tegen te gaan, voeren UWV en MKB-Nederland sinds medio 2014 deze campagne. De ABU denkt dat de uitzendsector een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van ouderenwerkloosheid, en roept leden op om bij een zoekopdracht ook altijd een 50-plusser aan te bieden.