Werken in de toekomst


Werken in de toekomst vier scenariosKlik op de afbeelding om deze te vergroten

Hoe zullen we in de toekomst werken? Met de kennis van nu is het lastig om een voorstelling te maken van hoe de arbeidsmarkt er in 2026 uit zal zien. De ABU, ABN AMRO en UWV hebben samen met De Argumentenfabriek toch geprobeerd. In het boek ‘Werken in de toekomst’ zijn vier scenario’s uitgewerkt.

Arbeidsmarkt van de toekomst

Het boek is een denkoefening, die stilstaat bij vragen als: Willen we meer werken of juist minder? Groeit onze waardering voor betaald werk, of gaan we betaald werk juist minder belangrijk vinden? Zet de flexibilisering van de arbeidsmarkt door? En welke rol spelen internationale ontwikkelingen? Hoeveel banen zullen er verdwijnen door de opkomst van de robotisering en de artificiële intelligentie?

In dit thema vindt u ons standpunt, kunt u het boek downloaden en vindt u het laatste nieuws omtrent dit onderwerp.

Meer weten over het project?

Ga naar www.werkenindetoekomst.nl >>

Standpunt


De toekomst van werk houdt ons allen bezig. Die toekomst van werk begint vandaag want digitalisering en robotisering zijn aan de orde van de dag. Om die reden heeft de ABU samen met UWV en ABN AMRO opdracht gegeven voor dit onderzoek. Geen wetenschappelijk onderzoek, maar vrij denken met tientallen experts over werken in de toekomst. Het zijn bijzondere en vernieuwende vergezichten geworden, die vragen en discussie zullen oproepen. Dat is precies de bedoeling. De uitgave moet een bijdrage leveren aan het debat over de toekomst van werk. Die toekomst maken we samen.   

Jurriën Koops, Directeur ABU

Download het boek 'Werken in de toekomst'


'Werken in de toekomst', een denkoefening over de organisatie van werk in 2026, biedt vier scenario’s. Dit zijn geen voorspellingen, maar vier consistente toekomstrichtingen die omwille van de onderscheidenheid wat extreem zijn geformuleerd. Om de lezer een concrete indruk te geven bij elk van de scenario’s hebben we ze zoveel mogelijk cijfermatig ingevuld.

Het boek is momenteel uitverkocht, er komt mogelijk een herdruk. Tot die tijd is het boek digitaal beschikbaar.

Download het boek (PDF) >>