ZZP


Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, werkt voor eigen rekening en risico en gericht is op het maken van winst. De zzp’er moet in beginsel meerdere opdrachtgevers hebben en zelfstandig zijn werk doen; er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding met de opdrachtgever.

Het aantal hoogopgeleide zzp'ers neemt sterk toe, in 2015 was 42% van deze groep hoogopgeleid. Deze subgroep van hoopopgeleide zzp’ers noemen we ook wel ‘zelfstandige professionals’ (zp’ers).

Hoeveel mensen werken er als zzp’er?

In 2015 waren meer dan 1 miljoen personen dagelijks aan het werk als zzp’er. De diversiteit onder deze groep is erg groot. Er is een onbekend aantal ‘schijn-zzp’ers’. Echter kiezen de meeste zzp’ers (95%) uit volle overtuiging om voor eigen rekening en risico te werken. Het zelfstandig zijn geeft veel vrijheid: een zzp’er kan zelf bepalen voor wie hij werkt en kan zijn werktijden afstemmen op zijn privéleven. Nadelen zijn er ook. Als er geen opdrachten zijn, heeft de zzp’er geen inkomen. Verzekeringen voor pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, en (beroeps)aansprakelijkheid moeten zelf worden afgesloten.

Wat zijn de regels voor zzp’ers?

De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is sinds 1 mei 2016 vervangen door modelovereenkomsten als gevolg van invoering van de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Bij zzp’ers en opdrachtgevers heerst veel onrust en onzekerheid over wet. Om deze reden is er een overgangsperiode ingesteld tot ten minste 1 januari 2018. In deze periode krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers – met uitzondering van de evident kwaadwillenden- geen boetes of naheffingen.

Hieronder vindt u nieuws, publicaties, en onderzoeken over zzp, zzp-dienstverlening en over de Wet DBA.

Standpunt


De ABU is voorstander van bemiddeling van zzp'ers als een van de vormen om de toenemende vraag naar flexibiliteit goed te organiseren. Bij bemiddeling van zzp'ers worden vraag en aanbod van zzp'ers op een professionele manier bij elkaar gebracht.

Platform voor zzp-dienstverleners


Logo_Platform_ZZP_RGB

Onlangs is het ABU-bestuur akkoord gegaan met de oprichting van het Platform voor zzp-dienstverleners. Het is de bedoeling dat komend jaar dit platform verder vorm krijgt. Bij gebleken succes gaat het platform los van de ABU.

Voor wie is het platform bedoeld?

Het platform is bedoeld voor intermediairs die zich bezighouden met zzp- dienstverlening. Het platform staat open voor ABU-leden en niet ABU-leden. Er zijn criteria op het terrein van gedrag en kwaliteit in ontwikkeling.

Aanmelden

Bent u zzp-dienstverlener? Meld u nu aan als deelnemer van het platform.

Voor vragen kunt u terecht bij Lisette van Rossum, vanrossum@abu.nl

ZiPConomy interviewt Lisette van Rossum (ABU) en Margreet Drijvers (PZO) over de Code Goed Opdrachtgeverschap


Hoe werkt de Wet DBA?


De belastingdienst heeft duidelijk in beeld gebracht hoe de Wet DBA werkt.

Download de uitleg

Geen vast inkomen en toch een hypotheek?


Bent u zzp’er of flexwerker en wilt u een huis kopen? Banken zijn bereid mee te denken met mensen met een flexibel inkomen. Daarbij is een goede voorbereiding op de hypotheekaanvraag wel van belang. Kijk op flexibelwerkenenwonen.nl voor een checklist en antwoorden op uw vragen.