Uitzendbureaus - FAQ


 • Waar vind ik (informatie over) de CAO voor Uitzendkrachten?

  De CAO voor Uitzendkrachten en de samenvatting kunt u kosteloos downloaden. De samenvatting biedt een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten. Deze bestaat in verschillende talen. De CAO voor Uitzendkrachten kunt u ook bestellen via de webshop.

  Voor meer informatie:

  Bent u ABU-lid?
  Dan kunt u via het ledennet informatie vinden, documenten downloaden, veelgestelde vragen inzien en contact opnemen met de helpdesk van de ABU.

  Bent u geen ABU-lid?
  Voor vragen met betrekking tot de CAO voor Uitzendkrachten kunt u terecht bij de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). De SNCU houdt zich o.a. bezig met het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan uitzendondernemingen die niet bij de ABU zijn aangesloten, opdrachtgevers en uitzendkrachten. De SNCU informeert over:

  - Voorschriften uit de CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche;

  - Andere voorschriften over arbeidsvoorwaarden.

  Op www.sncu.nl vindt u de nodige informatie. Ook kunt u via deze website gratis, digitaal uw vragen stellen. Desgewenst kunt u de SNCU telefonisch benaderen op telefoonnummer 0800 - 7008.

 • Is de CAO voor Uitzendkrachten op dit moment Algemeen Verbindend Verklaard (AVV)?

  Ja. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten per 18 april 2018 algemeen verbindend verklaard. Het besluit geldt tot en met 31 mei 2019. Dit betekent dat nu ook alle uitzendondernemingen in Nederland die geen lid zijn van de ABU (of NBBU) de ABU-CAO voor Uitzendkrachten moeten naleven.

  De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten met FNV Flex, CNV Vakmensen, De Unie en LBV.

 • Waar vind ik meer informatie over de registratieplicht?

  Op 1 juli 2012 is de registratieplicht ingevoerd. Dit houdt in dat alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen onder leiding en toezicht van een derde, in het handelsregister moeten zijn ingeschreven en daarbij moet opgenomen zijn dat deze onderneming de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent of mede uitoefent.

  Inleners mogen alleen nog arbeidskrachten inlenen van een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming.

  Het antwoord op de meest gestelde vragen over de registratieplicht vindt u hier. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.

 • Waar kan ik als uitzendbureau terecht met vragen?

  Bent u ABU-lid?
  Dan kunt u via het ledennet informatie vinden, documenten downloaden, veelgestelde vragen inzien en contact opnemen met de helpdesk van de ABU.

  Bent u geen ABU-lid?
  Voor vragen met betrekking tot de CAO voor Uitzendkrachten kunt u terecht bij de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). De SNCU houdt zich o.a. bezig met het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan uitzendondernemingen die niet bij de ABU zijn aangesloten, opdrachtgevers en uitzendkrachten. De SNCU informeert over:

  - Voorschriften uit de CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche;

  - Andere voorschriften over arbeidsvoorwaarden.

   

  Op www.sncu.nl vindt u de nodige informatie. Ook kunt u via deze website gratis, digitaal uw vragen stellen. Desgewenst kunt u de SNCU telefonisch benaderen op telefoonnummer 0800 - 7008.