Informatie voor uitzendkrachten


Flexibel werken, tijdelijk werk of een vaste baan?

Bij een uitzendonderneming die is aangesloten bij de ABU kun je voor alle vormen van flexibel werk terecht. Als uitzendkracht kun je zelf aangeven hoe lang je wilt werken en wat voor soort werk je wilt doen. Zo kun je kennismaken met verschillende bedrijven en functies. 

Uitzendkracht en een vraag (over de cao)?

De ABU behartigt als werkgeversorganisatie de belangen van zijn leden. Als uitzendkracht kan je je met vragen en/of klachten wenden tot:

 • jouw uitzendorganisatie
  Beantwoordt deze je vraag of klacht onvoldoende, neem dan contact op met de:
 • vakbond (werknemersorganisatie) waarmee de ABU zijn CAO voor Uitzendkrachten afsluit: FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV.
 • Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten
  Op www.sncu.nl vind je informatie en kan je gratis digitaal vragen stellen en bellen met de Helpdesk 0800-7008.

Informatie over de cao

In de CAO voor Uitzendkrachten zijn alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op uitzendkrachten opgenomen, zoals die zijn afgesproken tussen cao-partijen. In de samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten staat een handig overzicht van de belangrijkste rechten en plichten. De samenvatting is ook verkrijgbaar in andere talen. >>

Meldpunt malafide uitzendbureaus

Heeft u te maken met wantoestanden bij uitzendwerk? Weet u van illegale praktijken bij seizoenswerk? Hoe meer we weten, hoe meer we kunnen doen in de strijd tegen fraude en uitbuiting. Daarom is het belangrijk dat u misstanden met uitzendwerk meldt bij het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus van het ministerie van SZW.

Veelgestelde vragen


 • Hoe weet ik of een uitzendbureau lid is van de ABU?

 • Waar vind ik (informatie over) de CAO voor Uitzendkrachten?

 • Waar kan ik terecht met vragen?

 • Heb ik als uitzendkracht recht op pensioen?

 • Wat moet ik doen als ik een klacht/geschil heb (over de uitleg of toepassing van de CAO) met het uitzendbureau?

Vraag of klacht over de CAO?