ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vítejte!

Budete pracovat nebo chcete pracovat pro pracovní agenturu, která je členem nizozemského Svazu pracovních agentur (ABU). ABU je největším sdružením nizozemských pracovních agentur. ABU například zajišťuje, aby dočasní zaměstnanci obdrželi kolektivní pracovní smlouvu a aby pracovní agentury dodržovaly tuto pracovní smlouvu a jiné právní předpisy.

Pro svaz ABU je důležité, abyste byli řádně informováni předtím, než se rozhodnete přijet do Nizozemska. Proto jsme pro vás na této webové stránce shrnuli všechny informace o vašich právech. Máte například právo na stejnou mzdu, jakou dostávají vaši nizozemští kolegové, nebo právo na postup pro řešení stížností. Co můžete očekávat od náborové agentury ve své zemi a od pracovní agentury v Nizozemsku? Ale také: co může pracovní agentura očekávat od vás?

Od pracovní agentury, náborové agentury i od vás se očekává dodržování sjednaných závazků, což je základem dobré spolupráce všech zúčastněných stran.

Práce v Nizozemsku zprostředkovaná pracovní agenturou s certifikátem ABU

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Přihlášení k pobytu v Nizozemsku

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Bydlení v Nizozemsku

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Mzda

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Nemoc

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Pracovní smlouva

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Ke stažení

ABU –⁠ Kodex rovného zacházení s migrujícími pracovníky a Charta ABU o spravedlivém náborovém procesu migrujících pracovníků (pdf)

Zde se dočtete více o tom, co můžete očekávat od náborové agentury a pracovní agentury v Nizozemsku. Jak je to například s pracovními podmínkami, smlouvou, bydlením nebo přihlášením k pobytu?

Užitečná webová stránka

Work in NL: informace nizozemské vlády k bydlení a práci v Nizozemsku.

Chcete podat stížnost?

Náborová a pracovní agentura jsou povinny vám nabídnout postup pro řešení stížností. Neplní vaše náborová či pracovní agentura své závazky vyplývající z ABU –⁠ Kodexu rovného zacházení s migrujícími pracovníky? V tom případě můžete podat stížnost u pracovní agentury.

Nebyla vaše stížnost vyřešena? Pak můžete také podat stížnost na kontaktním místě ABU, a to e-mailem na adresu: meldingdoen@abu.nl. V tomto e-mailu uveďte v každém případě jméno náborové agentury a jméno pracovní agentury a popište svou stížnost. ABU se vaší stížností začne co nejrychleji zabývat.