Rekenmodel pensioen CAO Vast


De rekentool kan berekenen of een pensioenregeling gelijkwaardig is aan de richtlijnen voor een pensioenregeling voor vaste medewerkers zoals die voor het laatst gold in 2012. De CAO voor Vaste Medewerkers is per 1 oktober 2012 opgezegd en niet meer opnieuw afgesloten. Er bestaat dus geen verplichting meer vanuit die cao om de pensioenrichtlijn uit die cao toe te passen.

Onder andere door sterk gewijzigde pensioenwet- en regelgeving acht de ABU de omschrijving van de 'normpensioenregeling' in de laatste versie van de cao niet representatief meer. Zo is sinds de opzegging van de cao de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar verhoogd en zijn de maximale opbouwpercentages verlaagd. De oorspronkelijke pensioenrichtlijn uit de CAO voor Vaste Medewerkers, de gelijkwaardigheidstoets en de rekentool zijn sinds de opzegging van de cao niet aangepast aan de huidige geldende fiscale wet- en regelgeving en de huidige geldende pensioenwet- en regelgeving.

Daarnaast wordt een belangrijk onderdeel van de toetsing van de gelijkwaardigheid van de pensioenregelingen van de werkgevers gevormd door de vertaling van de norm, een middelloonregeling zoals opgenomen in de cao, naar een beschikbare premieregeling. Veel werkgevers in de uitzendsector bieden een beschikbare premieregeling aan. De tool op de website bevat een 'gelijkwaardigheidstoets' voor premieregelingen. Door de sterke rentedalingen in de afgelopen jaren is de gelijkwaardigheid sterk onder druk komen te staan. De normen waarmee de gelijkwaardigheid in de rekentool wordt onderbouwd zijn daardoor inmiddels als achterhaald te beschouwen.

Gezien het bovenstaande heeft de ABU besloten om de rekentool niet langer aan te bieden op de website.