Nieuwsoverzicht CAO voor Uitzendkrachten


2018
apr | jun |
aug

Gewijzigd ABU-loongebouw algemeen verbindend verklaard

06-08-2018
Met ingang van 1 juli jl. zijn de minimumlonen gewijzigd en per 2 juli is het ABU-loongebouw verhoogd met 1,84%. Met ingang van 28 juli is artikel 28 lid 2, waarin dit is opgenomen, algemeen verbindend verklaard. Dit houdt in dat ook niet-ABU-leden vanaf dat moment de verhoogde schalen uit het ABU-loongebouw moeten toepassen. Het verhoogde WML-loon moest door ongebonden ondernemingen direct per 1 juli worden toegepast....

2018
apr | jun |
aug