Nieuwsoverzicht CAO voor Uitzendkrachten


2017
jun | aug |
okt

Een bemoedigend begin

16-10-2017
Vorige week maandag bereikten de ABU en de vakorganisaties een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Nog nooit hebben we zo intensief en lang onderhandeld over een betrekkelijk gering aantal wijzigingen. Maar het ging ook wel ergens over!...

Nieuwe ABU-cao: meer duidelijkheid over beloning uitzendkrachten

13-10-2017
Afspraken over eigen regie beschikbaarheid van uitzendkrachten Uitzendkrachten krijgen meer eigen regie over hun beschikbaarheid. Dit staat te lezen in het onderhandelingsresultaat dat de ABU samen met de vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen, LBV en De Unie heeft bereikt over de ABU-CAO. Ook krijgen uitzendkrachten meer duidelijkheid over hoe hun beloning is opgebouwd. Op die manier willen de ABU-leden verder invulling geven aan goed werkgeverschap. De cao loopt van 5 november 2017 tot en met 31 mei ...

2017
jun | aug |
okt