SFU CAO - FAQ


  • Wat is de bijdrage voor het Sociaal Fonds Uitzendbranche?

    De bijdrage voor het Sociaal Fonds Uitzendbranche is 0,2% van de loonsom van alle uitzendkrachten in fase A (met en zonder uitzendbeding).

  • Waarvoor is de bijdrage aan SFU bedoeld?

    De bijdrage aan SFU is bedoeld ter financiering van STOOF (Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche), STAF (Stichting Arbo Flexbranche) en SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten).