Brochures


Werken onder de 18. Wat zijn de regels?

In deze brochure vindt u informatie over de algemene wet- en regelgeving en de specifieke regelingen van de CAO voor Uitzendkrachten rondom de tewerkstelling van werknemers onder de 18.


Payrolling voor werkgevers en werknemers

Door payrolling zijn duizenden ondernemers in staat continuïteit en groei in hun bedrijf te creëren. Daarnaast biedt payrolling voor werkzoekenden een kans op een baan. Er bestaan hardnekkige misverstanden over payrolling die aantoonbaar onjuist zijn. In deze publicatie scheppen we graag duidelijkheid over de waarde en betekenis van payrolling voor werkgevers én werknemers.


Sterk voor werk

De uitzendbranche levert een belangrijke bijdrage aan het aan het werk krijgen van mensen en het zorgen voor een sterke en inclusieve arbeidsmarkt. De folder geeft vijf antwoorden op de vraag waar de toegevoegde waarde van de branche precies zit en zet de feiten op een rij.

De uitzendbranche:
1. maakt werk mogelijk
2. organiseert flexibiliteit
3. maakt groei mogelijk
4. biedt perspectief
5. versterkt talent en transities


Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten. Hoe is dat geregeld?

Vanzelfsprekend wilt u dat uw uitzendkrachten goed terechtkomen. En dat zij met plezier en veilig aan de slag gaan en blijven bij een nieuwe werkgever. Deze brochure helpt u daarbij. Kent uw uitzendkracht de risico’s die hij loopt op zijn nieuwe werkplek? Wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid? En wat als er tijdens het werk toch een ongeval plaatsvindt?
De brochure is een uitgave van de Stichting Arbo Flexbranche.


CAO voor Uitzendkrachten