Reflex


collage-2016-12-16

Reflex is het vakblad van de ABU voor zijn leden. Reflex informeert over ontwikkelingen in de flexbranche en biedt inspiratie aan ABU-leden in hun rol als ondernemer én werkgever. De informatie in het blad ondersteunt het management bij de bedrijfsvoering en helpt hen om relevante zaken snel en helder naar de praktijk om te zetten.

De redactie streeft naar een combinatie van inspirerende interviews, actuele berichtgeving, heldere (achtergrond)informatie over de flexbranche, praktische uitleg van wet- en regelgeving, tips en consequenties. De onderwerpen bestrijken het vakgebied van directies, managers en andere professionals van bij ABU-aangesloten uitzendorganisaties. 

Abonnement Reflex

Reflex is bedoeld voor directies, managers en andere professionals van bij ABU-aangesloten uitzendorganisaties. Behoort u niet tot deze doelgroep en bent u wel geïnteresseerd in een abonnement? Maak dit dan kenbaar via de redactie van Reflex: reflex@abu.nl.

Adverteren in Reflex

In de tariefkaart voor 2018 (pdf) vindt u informatie over de doelgroepen en de redactionele formule. Ook zijn de advertentieformaten en de tarieven hier te vinden. Een proefnummer is op te vragen bij Adnovus.