Belangrijk voor Nederland om aantrekkelijk te blijven: Arbeidsmigranten zijn keihard nodig om tekorten op te vangen19 apr 2018


Tom van der Vorst van Axell

Industrie, tuinbouw, logistiek, zomaar drie sectoren van de Nederlandse economie die draaien op arbeidsmigranten. De inzet van arbeidsmigranten wordt echter bemoeilijkt door de slechte beeldvorming rond arbeidsmigranten en een gebrek aan ordentelijke woonruimte. En dat terwijl veel bedrijven zitten te springen om goede krachten.

In totaal zijn er in Nederland rond de 400.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief. "Ik kan zo boos worden over die beeldvorming. Dan hoor je weer dat Poolse flexkrachten banen van Nederlanders inpikken. Niks is minder waar. Ik betaal voor een Pool echt niet minder dan voor een Nederlander. Ik vind alleen geen Nederlanders, die dit werk willen doen." Aan het woord is Jaco Knetemann, senior operations director van Syncreon Technology, een wereldwijd actieve logistieke dienstverlener.

Poolse flexkrachten pikken geen banen van Nederlanders in. Er zijn geen Nederlanders, die dit werk willen doen. - Jaco Knetemann, senior operations director Syncreon Technology

Nederland wordt minder aantrekkelijk

Bij de distributiecentra van Syncreon werken overwegend Poolse medewerkers. Het bedrijf heeft 500 mensen in vaste dienst en een flexibele schil van circa 800 uitzendkrachten. Die worden onder andere bemiddeld door Axell Employment, een uitzendorganisatie die zowel in Polen als Nederland actief is. Tom van der Vorst, managing director van Axell Employment: "De vraag naar arbeid is op het moment groter dan het aanbod. Nederland heeft arbeidsmigranten nodig. Maar langzaam wordt het voor mensen uit Midden- en Oost Europa, zeker uit Polen, minder aantrekkelijk om naar Nederland te komen."

We moeten concurrerende voorwaarden scheppen om arbeidsmigranten te blijven aantrekken. - Tom van der Vorst, managing director Axell Employement

Van der Vorst wijst erop dat het economisch goed gaat in Midden- en Oost-Europa, zeker in Polen. Daarnaast kunnen flexwerkers uit het buitenland ook nog kiezen voor landen als Duitsland, Noorwegen of België. "We moeten af van het beeld dat het zielige mensen zouden zijn. Het zijn goed gekwalificeerde vakmensen, die weten dat hun vakmanschap gevraagd is. We moeten concurrerende voorwaarden scheppen om ze aan te blijven trekken."

Huisvesting

En daar wringt de schoen. Financieel is Nederland nu nog aantrekkelijk genoeg. Flexmedewerkers krijgen hetzelfde uurloon als mensen in vaste dienst. Het probleem zit hem voor een groot deel in de huisvesting. Er is niet genoeg kwalitatief hoogwaardige woonruimte beschikbaar. Van der Vorst: "Momenteel komen we in Nederland al 100.000 kwalitatief goede verblijfplaatsen te kort." De rijksoverheid wil gemeenten, verhuurders en werkgevers daarom stimuleren voor voldoende woonruimte te zorgen.

Van der Vorst is met lokale overheden in gesprek om de bouw van geschikte woonruimte te faciliteren. "Wij verwachten niet dat gemeenten gaan bouwen. Wel dat ze het ons mogelijk maken. Bijvoorbeeld door bestemmingsplannen te wijzigingen.” Dat is cruciaal om de benodigde arbeidskrachten naar Nederland te halen. “Kwalitatief goede huisvesting is onze belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde."

En dat terwijl, zoals Van der Vorst en Knetemann benadrukken, lokale overheden maar wat blij zijn als het lukt om bedrijven naar hun gemeenten te halen. Knetemann: "Het probleem wordt wel onderkend, maar de balletjes worden steeds heen en weer geschoven. Gemeenten willen graag lokale bedrijven en economische groei. Daar hoort ook bij dat ze de verantwoordelijkheid nemen om die te faciliteren. En goede woonruimte hoort daar gewoon bij."

Uitzendorganisaties helpen hun flexwerkers bij alles wat komt kijken bij wonen en werken in Nederland. "Er wonen momenteel zo’n 850 medewerkers op onze locaties. Veel mensen willen hierin graag ontzorgd worden,” schetst Van der Vorst. “Onze woonlocaties voldoen aan de SNF-norm. We hebben goede voorzieningen en continu beheer. Zowel voor de bewoners als omwonenden zorgen we dat er 24 uur per dag en 7 dagen per week een beheerder aanwezig en aanspreekbaar is op het complex.”

Volgens Jaco Knetemann durven gemeenten niet genoeg mee te denken. "Misschien zijn ze bang dat hun inwoners tegen de bouw van zulke locaties zijn?" Van der Vorst vult aan: "Juist door te zorgen voor goede huisvesting, voorkom je misstanden in de wijken zelf. Investeren in woonruimte is goed voor de Nederlandse economie en voor de manier waarop Poolse medewerkers zich welkom voelen in ons land."