Uitzenden in het onderwijs: Onderwijs heeft behoefte aan zzp'ers en uitzenders19 apr 2018


Onderwijs.PNG

Nederland kampt met krapte op de arbeidsmarkt. Dat is bijna nergens zo zichtbaar als in het onderwijs. Zeker basisscholen hebben steeds meer moeite om leraren te vinden en middelbare scholen kampen, met name bij bètavakken en Duits, met tekorten. Uitzendorganisaties bieden oplossingen.

Het lerarentekort is niet alleen kwalitatief. In het voortgezet onderwijs zijn er vaak nog wel voldoende kandidaten te vinden, zelfs voor de als problematisch bekendstaande vakken. Het merendeel daarvan is echter niet volledig gekwalificeerd of is anderszins ongeschikt. Dat is althans de ervaring van Paul Baartman, adjunct-directeur van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB). "Dat noem ik het onzichtbare lerarentekort. Die bedreigt de kwaliteit van het onderwijs."

Meerwaarde

Om een oplossing te bieden voor het lerarentekort en de kwaliteitsproblemen in het onderwijs, zetten Joris Mol en Maurice Vink veertien jaar geleden de Teach-In Group (TIG) op. Het was de eerste in onderwijs gespecialiseerde uitzendorganisatie. Uitzendbureaus in het onderwijs bieden een meerwaarde door kandidaten niet alleen te bemiddelen, maar ook te begeleiden tijdens hun verblijf op een school. “Onze docentbegeleiders houden contact met de scholen. Ook geven ze onze docenten gerichte feedback en helpen ze, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe competenties bij het verwezenlijken van hun ambities.”

TIG zet ook in op een strenge selectieprocedure, inclusief assessment en rollenspelen. De meeste leraren die zich aanmelden, vallen af. "Dat zijn niet per se slechte docenten," vertelt Mol. "Maar niet iedereen is in staat om flexibel te werken en steeds op een andere school voor de klas te staan. Onze mensen worden immers specifiek op interim-basis ingezet. Bijvoorbeeld om de tijd te overbruggen tot een vacature wordt vervuld, of als vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof."

Snel en flexibel

Doorstaat een kandidaat de selectieprocedure, dan is het wachten tot een geschikte vacature zich aandient. "Door het assessment weten we goed waar een kandidaat past. Door intensieve gesprekken te voeren met scholen, ontdekken we wat de onderwijsinstelling precies nodig heeft. Dan kunnen we een goede match maken."

Dat kan snel gaan. Juist dat spreekt Paul Baartman zo aan. Binnen enkele dagen presenteert de flexorganisatie een kandidaat. "Die snelheid is heel belangrijk. Als je zelf werft, duurt het veel langer. En het is flexibel. Dat is natuurlijk een voordeel."

Bijzondere opgaven

De OSB heeft per jaar circa 15 tijdelijke vacatures. Over de kwaliteit van de kandidaten die TIG aandraagt, is Baartman goed te spreken. "We werken nu al een aantal jaren samen, dus ze weten ook waar wij naar zoeken in een docent. Wij werken met gemengde klassen in de eerste twee jaar. Lesgeven aan een klas met zowel vmbo'ers als vwo-leerlingen, vraagt iets bijzonders van een docent."

Juist zulke bijzondere opgaven spreken zzp’ers in het onderwijs aan, denkt Mol. Zijn organisatie maakt vaak gebruik van zelfstandige ondernemers. "Dat zijn de ondernemers waar het onderwijs behoefte aan heeft. Mensen die weten dat ze goed zijn in hun vak en niet bang zijn om steeds nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik denk dat het Nederlandse onderwijs gebaat is bij zo'n mentaliteit, omdat je als zzp'er gewend bent om afgerekend te worden op de kwaliteit van je werk."

Frisse blik

Het inhuren van een docent via een flexorganisatie gaat per lesuur. De school betaalt voor het aantal uren les dat het wenst. "Alleen op die basis is het goed te financieren," zegt Baartman. “Dat betekent wel dat zo'n docent, ook als die langer op een school rondloopt, geen andere taken binnen de organisatie op zich neemt. Daar staat tegenover dat onze docenten juist ook op dat vlak een meerwaarde kunnen bieden, vanwege de ervaring die hij of zij op al die verschillende scholen heeft opgedaan," meent Mol. Uitzendorganisaties stimuleren hun docenten dan ook om buiten de onderwijsverplichting nog afspraken te maken met de school waar ze aan de slag zijn over de vraag hoe ze hun ervaring in kunnen zetten. "Onze onderwijs- zzp’ers zijn als geen ander in staat met een frisse blik de organisatie of de lesmethodes door te lichten."

“Als zzp’er in het onderwijs behoud ik mijn flexibiliteit en zelfstandigheid”

Geertje Boven, lerares Nederlands, werkt sinds acht jaar als zzp’er. Ze begon haar carrière als vaste kracht. Daarna zette ze een eigen mediabedrijf op, maar uiteindelijk kon ze het onderwijs niet missen. "Ik vind lesgeven leuk en ik ben gek op kinderen. Daar wil ik me op concentreren, niet op al dat gedoe eromheen, als heidagen en vergaderingen. Als zzp’er in het onderwijs behoud ik mijn flexibiliteit en zelfstandigheid. Als je te lang bij een school blijft, vergroei je toch met die manier van werken. Dat wil ik niet meer."

In een ideale wereld zou iedere school volgens Boven voor de helft bestaan uit vaste krachten en voor de andere helft uit onderwijsondernemers zoals zijzelf. "Veel mensen in het onderwijs denken daar anders over, maar ik vind het heel goed voor een school als er regelmatig verse mensen met nieuwe ideeën bijkomen."