Alliantie samen werken voor werk start regionale pilots20 dec 2018


De samenwerking binnen de alliantie Samen werken voor werk krijgt concrete vorm.
In vier arbeidsmarktregio’s zijn pilots gestart. Doel: werkzoekenden klaarstomen voor
de arbeidsmarkt en vervolgens aan het werk helpen. ABU-beleidsmedewerker
Femke Kooijman: “De vier betrokken koepelorganisaties vormen een treintje.
Elke wagon is gevuld met middelen om werkzoekenden weer aan werk te helpen.”

Lees het artikel >>