ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Добре дошли!

Започвате работа или искате да започнете работа за агенция за временна заетост, която е член на ABU: Общия съюз на агенциите за временна заетост. ABU е най-голямата браншова организация на нидерландските агенции за временна заетост. ABU например има грижата временните работници да получат колективен трудов договор и агенциите за временна заетост да се придържат към този КТД и други закони и правила.

ABU смята за важно да бъдете добре информирани, преди да решите да дойдете в Нидерландия. Ето защо на тази уеб страница сме събрали на едно място информация относно Вашите права. Например правото на еднакво заплащане като нидерландските Ви колеги и правото на процедура за подаване на жалби. Какво може да очаквате от бюрото за набиране на персонал в собствената си страна и агенцията за временна заетост в Нидерландия? Но също и: какво може да очаква от Вас агенция за временна заетост?

Както от агенцията за временна заетост, така и от бюрото за набиране на персонал, а също и от Вас се очаква да се спазват направените договорености. Така всички страни заедно допринасят за постигане на добро сътрудничество.

Работа в Нидерландия чрез агенция за временна заетост към ABU

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Регистрация в Нидерландия

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Жилищно настаняване (пребиваване в Нидерландия)

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Заплата

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Заболяване

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Договор за временна заетост

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

 

Изтегли

ABU-Fair Employment Code Arbeidsmigranten & ABU-Fair Recruitment Charter Arbeidsmigranten (pdf)

прочетете какво може да очаквате от бюрото за набиране на персонал и агенцията за временна заетост в Нидерландия. Как стои например въпросът с условията на труд, договора, жилищното настаняване, регистрацията?

Полезна уеб страница

Work in NL: информация от нидерландското правителство за пребиваването и работата в Нидерландия.

Ако имате жалба

Бюрото за набиране на персонал и агенцията за временна заетост трябва да Ви предложат процедура за подаване на жалба. Ако бюрото за набиране на персонал и/или агенцията за временна заетост не спази свой ангажимент от Кодекса на ABU за справедливи условия на труд на работници мигранти? В този случай можете да подадете жалба до агенцията за временна заетост.

Ако жалбата не бъде удовлетворена, можете да я подадете в контактния център на Общия съюз на агенциите за временна заетост ABU. За целта попълнете формуляра на https://mijn.abu.nl/meldingdoen/bg. Общият съюз на агенциите за временна заетост ABU ще разгледа жалбата Ви по възможно най-бързия начин.