ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Laipni lūgti!

Jūs gatavojaties strādāt vai vēlaties strādāt pagaidu darba aģentūras labā, kas ir ABU jeb Pagaidu darba aģentūru asociācijas locekle. ABU ir lielākā nozares asociācija pagaidu aģentūrām Nīderlandē. ABU nodrošina, piemēram, ka pagaidu darba ņēmēju saņem darba koplīgumu un ka pagaidu darba aģentūras ievēro šo koplīgumu noteikumus, kā arī citus likumus un normatīvas.

ABU uzskata, ka būtisks priekšnosacījums lēmuma pieņemšanai saistībā ar darbu Nīderlandē, ir pilnīgas informācijas sniegšana potenciālajam pagaidu darba ņēmējam. Tādēļ mēs šajā vietnē ievietojam vienkopus informāciju par Jūsu tiesībām. Piemēram, tiesībām saņemt atalgojumu, kas ir vienāds ar atalgojumu, kādu saņemtu Nīderlandes kolēģi, vai tiesībām iesniegt sūdzību. Ko Jūs varat sagaidīt no personāla atlases aģentūras savā valstīt un pagaidu darba aģentūras Nīderlandē? Kā arī: ko no Jums vēlas sagaidīt pagaidu darba aģentūra?

No personāla atlases aģentūras, kā arī pagaidu darba aģentūras un arī Jums tiek sagaidīts, ka tiks ievērotas atrunātās vienošanās. Šādi visas iesaistītas puses nodrošina labu sadarbību.

Darbs Nīderlandē, izmantojot ABU pagaidu darba aģentūras pakalpojumus

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Reģistrēšanās Nīderlandē

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Mājoklis (dzīvesvieta Nīderlandē)

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Atalgojums

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Saslimšanas gadījumi

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Pagaidu darba līgums

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Lejupielādēt

ABU Godīgas nodarbinātības kodekss viesstrādniekiem un ABU Godīgas darbinieku atlases kodekss viesstrādniekiem (pdf)

Izlasiet, ko varat sagaidīt no personāla atlases aģentūras savā valstī un pagaidu darba aģentūras Nīderlandē. Piemēram, jautājumos saistībā ar darba nosacījumiem, līgumu, dzīvesvietu, reģistrēšanos?

Ērti lietojama tīmekļa vietne

Work in NL: Nīderlandes valdības nodrošināta informācija par dzīvi un darbu Nīderlandē.

Ja Jums ir sūdzības

Personāla atlases aģentūras un pagaidu darba aģentūras pienākums ir nodrošināt pieejamu sūdzību iesniegšanas procedūru. Vai Jūsu personāla atlases aģentūra un/vai pagaidu darba aģentūra nepilda ABU Godīgas darbinieku atlases kodeksa viesstrādniekiem noteikumus? Tādā gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību pagaidu darba aģentūrai.

Ja Jūsu iesniegtā sūdzība netiek atrisināta, tad varat vērsties ABU sūdzību izskatīšanas birojā. Šim nolūkam aizpildiet veidlapu https://mijn.abu.nl/meldingdoen/LV. ABU pēc tam sūdzību izskatīs pēc iespējas drīzāk.