ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vitajte!

Chystáte sa pracovať alebo chcete pracovať pre pracovnú agentúru, ktorá je členom ABU: Všeobecného zväzu pracovných agentúr. ABU je najväčšie odvetvové združenie holandských pracovných agentúr. ABU dbá napríklad na to, aby dočasní zamestnanci dostali kolektívnu zmluvu a aby pracovné agentúry dodržiavali túto kolektívnu zmluvu, zákony a predpisy.

Zväz ABU považuje za dôležité, aby ste boli riadne informovaní ešte skôr, ako sa rozhodnete prísť do Holandska. Preto na tejto internetovej stránke uvádzame informácie o vašich právach. Napríklad právo na rovnakú mzdu, ako majú vaši holandskí kolegovia a právo podať sťažnosť. Čo môžete očakávať od náborovej agentúry vo vašom vlastnom štáte a pracovnej agentúry v Holandsku? Ale aj: čo od vás môže očakávať pracovná agentúra?

Od pracovnej agentúry, náborovej kancelárie, ale aj od vás sa očakáva dodržiavanie uzavretých dohôd. Takýmto spôsobom si zabezpečia všetky strany dobrú vzájomnú spoluprácu.

Práca v Holandsku prostredníctvom agentúry patriacej do Všeobecného zväzu pracovných agentúr

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Registrácia v Holandsku

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Ubytovanie (bývanie v Holandsku)

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Mzda

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Pracovná neschopnosť

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Zmluva o dočasnej agentúrnej práci

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Stiahnite si

ABU – Kódex férového zamestnávania migrujúcich pracovníkov a ABU – Charta férového náboru migrujúcich pracovníkov (pdf)

Prečítajte si, čo môžete očakávať od náborovej agentúry a od pracovnej agentúry v Holandsku. Ako je to napríklad s pracovnými podmienkami, zmluvou, ubytovaním, registráciou?

Užitočná webová stránka

Work in NL: informácie od holandskej vlády o ubytovaní a práci v Holandsku.

Chcete podať sťažnosť

Náborový pracovník a pracovná agentúra vám musia ponúknuť možnosť podať sťažnosť. Nedodržiava náborová agentúra a/alebo pracovná agentúra určitý záväzok uvedený v dokumente ABU – Kódex férového zamestnávania migrujúcich pracovníkov? V tom prípade môžete podať v pracovnej agentúre sťažnosť.

Pokiaľ nedôjde k jej vyriešeniu, môžete sťažnosť podať aj v oznamovacom stredisku zväzu ABU. V tejto súvislosti vyplňte formulár na odkaze https://mijn.abu.nl/meldingdoen/sk. Zväz ABU sa bude sťažnosťou zaoberať čo najskôr.