ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Als uitzender kom ik niet alleen halen, ik breng ook iets”

Duurzaam ondernemen is geen modeverschijnsel, maar meer en meer een license to operate. Uitzendwerk sprak met drie sociaal bevlogen uitzendprofessionals. “Winst is geen doel maar een middel.”

“Het draait bij ons niet om winst. Dat is slechts een middel om goede dingen mee te doen. Wij zijn een sociaal uitzendbureau dat mensen op een goede, duurzame manier aan werk wil helpen. Alle winst gaat naar goede doelen in Oekraïne.” Aldus Bart Dikkeschei, medeoprichter van het piepjonge uitzendbureau Heroyam. Renzo Deurloo van GreenFox deelt zijn visie: “Het is toch raar om wel in je eigen medewerkers te investeren en niet in je uitzendkrachten? Je kunt toch niet van een uitzendkracht verwachten dat hij de rest van zijn leven dozen blijft schuiven, zonder enige vorm van ontwikkeling? Ik leid mijn onderneming als een familiebedrijf. Winst is geen doel, maar een middel om werkzoekenden verder te helpen. Als uitzender kom ik niet alleen iets halen, maar ook iets brengen.”

 

Bijdrage aan BV Nederland

Dikkeschei en Deurloo winden er geen doekjes om. Maar ze hebben een punt, zo meent ook Joop de Boer. Hij is adviseur Publiek-private samenwerking bij de ABU en vindt duurzaam ondernemerschap een must. “Niet omdat het moet, en ook niet door ‘greenwashing’, maar vanuit eigen motivatie. Omdat je iedereen een eerlijke kans wilt geven op de arbeidsmarkt. Omdat je de wereld een stukje beter wilt achterlaten voor een volgende generatie. Die erfenis, daar hebben ook wij invloed op.” ABU-leden zijn op de goede weg, meent De Boer. “Ze hebben maatschappelijke feeling. Veel ABU-leden nemen hun verantwoordelijkheid en zijn bereid een stukje van de omzet hieraan te investeren. Er gebeuren al ontzettend veel mooie en goede dingen.

“Omdat ik investeer in mensen, worden zij beter. Veel opdrachtgevers willen daar best voor betalen.”
Renzo Deurloo, GreenFox

Japanse model

Niet alleen overheden en opdrachtgevers verlangen van ondernemers dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen, dat doen klanten ook, met name jongeren. Zij zijn bovendien kritisch: met wat greenwashing voor de bühne kom je niet langer weg. Dikkeschei moet niets van greenwashing hebben: “Ik geloof in het Japanse model. Een mooi voorbeeld daarvan is hotel Nishiyama Onsen Keiunkan, dat bestaat al 1300 jaar. Het is het oudste bedrijf ter wereld en al die tijd in handen van dezelfde familie. Hun bedrijfsdoel is eenvoudig: gasten overnachtingen aanbieden en hun mensen aan het werk houden. Winst wordt direct geïnvesteerd in de medewerkers, in opleidingen, in uitjes, het hotel zelf. In goede dingen, kortom. Als ze aan het eind van het jaar nul op de balans hebben staan, vinden ze dat ze het goed hebben gedaan. Zo zien Renzo en ik dat ook: we hebben dezelfde mindset. Ons primaire doel is: uitstroom creëren. Dan staan wij te juichen.”

Loon én toekomst

Inderdaad geldt ook voor Deurloo: investeren, investeren, investeren. “Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Als een uitzendkracht een opleiding wil doen, betalen wij dat. Heeft iemand geen fatsoenlijk vervoer? Dan geven wij hem een NS-Businesscard. Indien nodig vullen we eigenhandig de broodtrommels van uitzendkrachten. ‘Wat als ze direct vertrekken na het diploma?’ vroeg het Werkgeversservicepunt. Mijn antwoord: ‘Die uitzendkracht gaat sowieso bij ons weg. Dan maar met een mooie opleiding.’ Ik bied mensen niet alleen loon, maar ook een toekomst. Dit zorgt ervoor dat wij in tijden van krapte een streepje voor hebben bij kandidaten.” Opdrachtgevers blijken vaak welwillend. “Elke euro die je van de kostprijs afhaalt, gaat ten koste van een uitzendkracht. Maar betaal je weinig, dan krijg je weinig. Ik doe niet mee aan die prijzenslag en zeg nee tegen dat soort opdrachten. Omdat ik investeer in mensen, worden zij beter. Veel opdrachtgevers willen daar best voor betalen.”

“Het succesrecept om Oekraïners aan werk te helpen kan ook werken voor statushouders of andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Bart Dikkeschei, Heroyam

Werk voor Oekraïners en statushouders

Ook Heroyam, dat voornamelijk werkt met ontheemden uit Oekraïne draait uitstekend: er is zelfs een wachtlijst ingesteld voor kandidaten. Dikkeschei: “We hebben sinds maart ruim tweehonderd Oekraïners aan werk geholpen. In de coulissen staan nog eens vijfhonderd man. Nu hebben we vooral klanten nodig. Tegelijkertijd willen we onze doelgroep gaan verbreden. Het succesrecept om Oekraïners aan werk te helpen (begeleiding in eigen taal, taalcursussen en intensieve begeleiding) kan ook werken voor statushouders of andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is ruimte voor ons als sociaal uitzendbureau. We kunnen gewoon concurreren in de markt.”

Goed werk kost geld

Vormen Heroyam en GreenFox de voorhoede van een nieuwe generatie uitzenders? Deurloo lacht: “GreenFox als trendsetter? Wij zijn juist heel ouderwets! Wij zijn een uitzender in de oudste vorm. Uitzenden zoals uitzenden ooit bedoeld was: mensen via een tijdelijke overeenkomst verder helpen en een opstapje geven naar de arbeidsmarkt. Als wij een deal maken, geldt die voor dríe partijen: voor de uitzendkracht, de opdrachtgever en voor ons. Iemand laten werken op oproepbasis? Hoe kan ik dat ooit verkopen aan mijn uitzendkrachten?!”

Dikkeschei: “Goed werk kost geld. Ik wil geen mensen leveren aan een onderneming als Amazon. Ik denk dat het Japanse model de toekomst heeft. Bedrijven als GreenFox en Heroyam komen vanzelf bovendrijven, omdat we meer investeren en daardoor sterker kunnen concurreren.” De Boer: “Het succes zit ’m in het collectief: als branche laten we zien dat we een antwoord hebben op belangrijke vraagstukken op de arbeidsmarkt. En dat we het verschil maken voor werkenden, in hun leven, in hun toekomst.

Het succes zit ’m in het collectief: als branche laten we zien dat we een antwoord hebben op belangrijke vraagstukken op de arbeidsmarkt. En dat we het verschil maken voor werkenden en werkzoekenden.”
Joop de Boer, ABU

Gerelateerde artikelen