ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendwerk

Uitzendwerk is onmisbaar voor onze arbeidsmarkt. Het is onderdeel van de oplossing voor de uitdagingen waar de arbeidsmarkt voor staat. In dit thema vindt u meer over de waarde van uitzendwerk voor uitzendkrachten, opdrachtgevers en de maatschappij.

De ABU staat voor de kwaliteit van uitzendwerk. Goed werkgeverschap is daarvan een belangrijk onderdeel. Dit betekent een eigen cao voor uitzendkrachten, gelijk loon voor gelijk werk, pensioenopbouw, doorbetaling bij ziekte, toegang tot scholing, mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten en zo veel mogelijk werkzekerheid.