ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendwerk

Uitzendwerk is onmisbaar voor onze arbeidsmarkt. Het is onderdeel van de oplossing voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt.

De ABU staat voor de kwaliteit van uitzendwerk. Goed werkgeverschap is daarvan een belangrijk onderdeel. Dit betekent:

  • Een eigen cao voor uitzendkrachten
  • Gelijk loon voor gelijk werk
  • Pensioenopbouw
  • Doorbetaling bij ziekte
  • Toegang tot scholing
  • Mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten (perspectiefverklaring)
  • Zo veel mogelijk werkzekerheid

Actueel

Factsheet: De waarde van uitzendwerk

Uitzendbranche blijft belangrijke springplank naar werk. Dat blijkt uit de cijfers die wij in deze factsheet op een rij hebben gezet (maart 2024).

Ga naar de factsheet