ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aanbesteden

Inkopende partijen weten vaak te weinig van de verschillende vormen van flexwerk. Aanbestedingen worden daardoor vaak in de markt gezet onder voorwaarden die niet zijn afgestemd op het ter beschikking stellen van personeel. Consequenties daarvan zijn onder meer:

  • Eisen en voorwaarden die in strijd zijn met wet- en regelgeving en/of cao-bepalingen of waaraan niet kan worden voldaan
  • Onnodige kostenverhogingen
  • Minder goede marktwerking (aanbieders worden uitgesloten of haken af) of mindere kwaliteit

De ABU helpt door de aanbestedingsvoorwaarden te verbeteren en te standaardiseren, deze door alle aanbestedende partijen te laten gebruiken en door informatie over aanbesteden te verspreiden.

Onze expert
Jeroen Brouwer
Jeroen Brouwer
Beleidsadviseur Arbeidsrecht

Veelgestelde vragen

Op ons ledennet staan veelgestelde vragen over het onderwerp aanbesteden.

Veelgestelde vragen op het ledennet