ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aanbesteden

Inkopende partijen weten vaak te weinig van de verschillende vormen van flexwerk. Aanbestedingen worden daardoor vaak in de markt gezet onder voorwaarden die niet zijn afgestemd op het ter beschikking stellen van personeel. Consequenties daarvan zijn onder meer:

  • Eisen en voorwaarden die in strijd zijn met wet- en regelgeving en/of cao-bepalingen of waaraan niet kan worden voldaan
  • Onnodige kostenverhogingen
  • Minder goede marktwerking (aanbieders worden uitgesloten of haken af) of mindere kwaliteit

De ABU helpt door de aanbestedingsvoorwaarden te verbeteren en te standaardiseren, deze door alle aanbestedende partijen te laten gebruiken en door informatie over aanbesteden te verspreiden.

Om een aanbesteding voor inhuur van flexibel personeel op een goede manier uit te zetten en om er het beste uit te halen, is het goed te realiseren wat er bij de inhuur van personeel komt kijken. Bekijk de animatie voor tips en aandachtspunten.

Onze expert
Yoka Eeltink
Yoka Eeltink
Beleidsadviseur Juridische Zaken

Actueel

Aanbesteding van flexibele arbeid. Waar moet je op letten?

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google