ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Privacy

Het verwerken van persoonsgegevens moet aan steeds strengere privacyregels voldoen. Wij helpen onze leden om op de hoogte te blijven en om de regels na te leven.

2018: de invoering van de AVG
De belangrijkste regels over persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds mei 2018 in werking is. De AVG leidt tot meer verplichtingen dan de vorige wet, de Wbp.

De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheid voor organisaties en stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy-toezichthouders.

Onze expert
Jeroen Brouwer
Jeroen Brouwer
Strategisch beleidsadviseur Arbeidsverhoudingen