ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Inclusieve arbeidsmarkt

De waarde van uitzendwerk is en blijft groot. Werken via het uitzendbureau is laagdrempelig en biedt aan iedereen die wil kans op werk.

Zo heeft de uitzendbranche 16% van de extra banen van de banenafspraak gerealiseerd. 24% van de werkende statushouders heeft via een uitzendbureau werk gevonden. Voor 32% van de WW’ers die weer aan het werk gaat, is het uitzendbureau de toegang naar de arbeidsmarkt. 76% van de WW’ers die via een uitzendbaan weer begonnen, is drie jaar later nog aan het werk.

Onze expert
Femke Kooijman
Femke Kooijman
Beleidsadviseur Arbeidsmarkt

Actueel

Altijd actueel