ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Inclusieve arbeidsmarkt

De waarde van uitzendwerk is en blijft groot. Werken via het uitzendbureau is laagdrempelig en biedt aan iedereen die wil kans op werk.

Zo heeft de uitzendbranche 16% van de extra banen van de banenafspraak gerealiseerd. 24% van de werkende statushouders heeft via een uitzendbureau werk gevonden. Voor 32% van de WW’ers die weer aan het werk gaat, is het uitzendbureau de toegang naar de arbeidsmarkt. 76% van de WW’ers die via een uitzendbaan weer begonnen, is drie jaar later nog aan het werk.

Publiek-privaat werkt
Ondanks het grote personeelstekort zijn er nog altijd veel mensen die niet aan het werk komen, terwijl ze dat wel willen. Met de juiste ondersteuning kunnen zij de stap naar werk wél maken. Publiek-private samenwerking is hierbij cruciaal. Want door krachten te bundelen, lukt het om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden.

Lees hier meer over publiek-private samenwerkingen.

Onze expert
Joop de Boer
Joop de Boer
Adviseur Publiek-Private Samenwerking

Actueel

Altijd actueel

Subsidies

De overheid stimuleert sociaal ondernemen. Er zijn verschillende regelingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Zo kunt u gebruikmaken van:

  • Het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers en de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • De no-riskpolis, het LIV (lage-inkomensvoordeel)
  • Een proefplaatsing
  • Jobcoaching
Lees meer op Mijn ABU (voor leden)

Uitzendwerk (n)iets voor jou?

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google