ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Duurzame inzetbaarheid

Bij duurzame inzetbaarheid ging het voorheen vooral om leer-en ontwikkeltrajecten bij ‘noodsituaties’, zoals ontslag of reorganisaties. De arbeidsmarkt van nu vraagt om continue wendbaarheid. De focus ligt op preventieve trajecten en een leven lang ontwikkelen.

Onder duurzame inzetbaarheid vallen thema’s als het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken. Maar ook het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability. Arbeidsmobiliteit van werkenden is ook een thema. Denk aan regionale mobiliteit maar ook intersectorale mobiliteit: van-werk-naar-werk.

Ook in de uitzendbranche staat duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda. Zo zijn er diverse initiatieven waarmee de Stichting Doorzaam bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.

Actueel

Altijd actueel