ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Duurzame inzetbaarheid

Belang van werk

Werk is belangrijk voor mensen. Het geeft een doel en zorgt voor de (financiële) middelen om het leven in te kunnen richten. Duurzame Inzetbaarheid gaat over aan het werk gaan, aan het werk zijn en aan het werk blijven. Over activiteiten die bijdragen aan de arbeidsmarktpositie en bestaanszekerheid van mensen. Het bouwen en bestendigen van een loopbaan. Duurzame Inzetbaarheid gaat dus iedereen aan. Het is niet alleen een thema voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, maar voor iedereen die werkt of dat zou willen.

Thema’s van Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid is gericht op gezond, gemotiveerd en productief aan het werk zijn, en blijven. Daarbij zijn de volgende componenten van belang:

  • Werk- en inkomenszekerheid, veiligheid en (financiële) gezondheid vormen een fundament voor mensen om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.
  • Voldoende regelruimte om werk en privé op elkaar af te stemmen. Zeker ook in een tijd waarin mensen werken, zorgen en leren moeten combineren. Regelruimte houdt het werk werkbaar en het leven leefbaar. In al zijn verschillende fasen.
  • Ontwikkeling in de vorm van scholing en het opdoen van werkervaring. Dit stelt mensen in staat om ook op langere termijn te blijven groeien en hun arbeidsmarktpositie te versterken.

Een passende invulling van Duurzame Inzetbaarheid verschilt per persoon, per (loopbaan)fase en per doelgroep. Duurzame Inzetbaarheid geeft invulling aan ontwikkeling én biedt een stevig fundament en regelruimte om die ontwikkeling ook daadwerkelijk door te kunnen maken.

Groei tijdens uitzendwerk

Leden van de ABU bieden een unieke opstapfunctie voor iedereen die de arbeidsmarkt wil betreden. Zij voelen de verantwoordelijkheid om uitzendkrachten duurzaam aan de slag te helpen. Niet alleen tijdens een eerste opdracht, maar ook daarna. De ABU en zijn leden willen de arbeidsmarktpositie van uitzendkrachten doorlopend versterken. Mensen beter uit laten stromen dan ze binnen zijn gekomen. Uitzendwerk werkt als katalysator voor de verdere loopbaan. ABU-leden voelen zich verantwoordelijk voor mensen die nog geen sterke arbeidsmarktpositie hebben, maar zij zijn er ook voor de mensen die dat wel al hebben. ABU-leden ondersteunen iedereen die wil bij een volgende loopbaanstap.

Gedeelde verantwoordelijkheid

In het kader van uitzendwerk ligt er een stevige rol voor de uitzender (en de inlener) voor het bieden van goed werkgeverschap met aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid. De uitzendkracht zelf doet werkervaring op en wordt door de uitzender en inlener gestimuleerd aan de slag te gaan met de aangereikte ontwikkelmogelijkheden. Zo is Duurzame Inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid van uitzendkracht, uitzendorganisatie en inlener. Uiteindelijk plukt iedereen daar de vruchten van. De uitzendkracht in de vorm van een betere en duurzame arbeidsmarktpositie en de uitzender en inlener, omdat zij beschikken over goed inzetbaar personeel. Op het niveau van de samenleving draagt Duurzame Inzetbaarheid bij aan de hele arbeidsmarkt.

De ABU werkt op het onderwerp nauw samen met Doorzaam. Doorzaam biedt concrete trajecten voor de bevordering van Duurzame Inzetbaarheid van uitzendkrachten.

Actueel

Altijd actueel