ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Payrolling

Bij payrolling stelt een payrollorganisatie werknemers ter beschikking aan een opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht te werken. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie. De payrollorganisatie neemt het juridisch werkgeverschap op zich. Denk hierbij aan administratieve en financiële verplichtingen. Veel ABU-leden bieden payrolldienstverlening aan.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. In deze wet staat onder meer dat payrollwerknemers recht krijgen op dezelfde rechtspositie en alle arbeidsvoorwaarden die bij de opdrachtgever gelden. De ABU helpt zijn leden om aan de nieuwe wet te voldoen.

Onze expert
Jeroen Brouwer
Jeroen Brouwer
Strategisch beleidsadviseur Arbeidsverhoudingen

Altijd actueel