ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Payrolling

Bij payrolling stelt een payrollorganisatie werknemers ter beschikking aan een opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht te werken. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie. De payrollorganisatie neemt het juridisch werkgeverschap op zich. Denk hierbij aan administratieve en financiële verplichtingen. Veel ABU-leden bieden payrolldienstverlening aan.

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Payrollwerknemers hebben sindsdien recht op dezelfde rechtspositie en alle arbeidsvoorwaarden die bij de opdrachtgever gelden. Per 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers ook recht op een adequaat pensioen.

Voor payrollondernemingen geldt voor het lidmaatschap met ingang van 1 januari 2021 de ABU payroll audit. ABU-leden die naast het uitzenden ook payrollovereenkomsten sluiten, ondergaan deze payroll audit naast de uitzendaudit over naleving van de CAO voor Uitzendkrachten.

Onze expert
Sarah Sendra de Jongste
Sarah Sendra de Jongste
Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden

Actueel

Altijd actueel