ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Algemene voorwaarden en modelovereenkomsten

Ondernemingen doen er verstandig aan om algemene voorwaarden te hanteren. Om ABU-leden daarbij te helpen heeft de ABU een model opgesteld. Dit model bevat een aantal belangrijke onderwerpen waarover afspraken met opdrachtgevers gemaakt kunnen worden. Het model kan naar eigen inzicht worden gebruikt: de algemene voorwaarden kunnen achterwege worden gelaten, dan wel worden aangepast of worden uitgebreid al naar gelang de commerciƫle afweging van de individuele leden en de uitkomst van onderhandelingen met opdrachtgevers. Er is dus uitdrukkelijk geen verplichting voor ABU-leden om het model toe te passen.

In het model van juli 2018 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie daarvoor uit december 2013. Dit heeft te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Ook zijn op sommige punten de algemene voorwaarden scherper geformuleerd. Een overzicht van de verschillen met de versie uit december 2013 kunt u downloaden op ons ledennet.

Het opstellen en van toepassing verklaren van algemene voorwaarden is complex. Het is daarom aan te bevelen nader juridisch advies in te winnen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met ABU legal.

Onze expert
Jeroen Brouwer
Jeroen Brouwer
Beleidsadviseur Arbeidsrecht

Exclusief voor ABU-leden

Op het ledennet kunt u de volgende documenten vinden:
- Algemene Voorwaarden 2018
- General terms and conditions 2018
- Overzicht van wijzigingen model Algemene Voorwaarden 2018 t.o.v. 2013
- Toelichting Algemene Voorwaarden
- Algemene Voorwaarden versie 27-12 2013
General terms and conditions 27-12-2013

Log in

Modelovereenkomsten

Op het ledennet kunt u gratis model uitzendovereenkomsten en voorbeeldformulieren downloaden.

Log in