ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Fiscale zaken

We helpen onze leden met het terugdringen van administratieve lasten en kosten van naleving die voortkomen uit bestaande of nieuwe wet- en regelgeving en uitvoeringsbesluiten en -regelingen.

Loonheffingen

Ook leest u hier over actuele fiscale onderwerpen, met name op het gebied van de loonheffingen en de btw, voor zover ze betrekking hebben op de uitzendwereld.

Onze expert
Lisette van Rossum
Lisette van Rossum
Senior beleidsmedewerker sociaal-economische zaken