ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Fiscale zaken en regeldruk

We helpen onze leden met het terugdringen van administratieve lasten en kosten van naleving die voortkomen uit bestaande of nieuwe wet- en regelgeving en uitvoeringsbesluiten en -regelingen.

Loonheffingen en btw

Ook leest u hier over actuele fiscale onderwerpen, met name op het gebied van de loonheffingen en de btw, voor zover ze betrekking hebben op de uitzendwereld.

Onze expert
Arno Spuij
Arno Spuij
Beleidsadviseur Fiscale Zaken

Actueel

Altijd actueel

Sectorherindeling naar sector 52

Per 1 januari 2020 zijn alle ondernemingen die zich voor meer dan 50% bezig houden met uitzenden (formeel: het ter beschikking stellen van arbeid onder leiding en toezicht van derden), verplicht ingedeeld in sector 52. De sectorindeling is met name relevant voor de hoogte van de Whk-premies. Een kleine werkgever zal dan een sectorale premie (is grofweg de gemiddelde premie) van sector 52 krijgen. Een grote werkgever betaalt een individuele premie. In dat geval is relevant dat de maximering van de premie in sector 52 op een hoger niveau ligt dan in andere sectoren.