ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Fiscale zaken

We helpen onze leden met het terugdringen van administratieve lasten en kosten van naleving die voortkomen uit bestaande of nieuwe wet- en regelgeving en uitvoeringsbesluiten en -regelingen.

Loonheffingen

Ook leest u hier over actuele fiscale onderwerpen, met name op het gebied van de loonheffingen en de btw, voor zover ze betrekking hebben op de uitzendwereld.

Onze expert
Lisette van Rossum
Lisette van Rossum
Senior beleidsadviseur Fiscale zaken

Sectorherindeling naar sector 52

Per 1 januari 2020 zullen alle ondernemingen die zich voor meer dan 50% bezig houden met uitzenden (formeel: het ter beschikking stellen van arbeid onder leiding en toezicht van derden), verplicht worden ingedeeld in sector 52. De sectorindeling is met name relevant voor de hoogte van de Whk-premies. Een kleine werkgever zal dan een sectorale premie (is grofweg de gemiddelde premie) van sector 52 krijgen. Een grote werkgever betaalt een individuele premie. In dat geval is relevant dat de maximering van de premie in sector 52 op een hoger niveau ligt dan in andere sectoren.

Veelgestelde vragen

  • Mijn organisatie detacheert vooral hoger opgeleide professionals en wij gebruiken geen uitzendbeding. Moet mijn organisatie ook naar sector 52?

    Ja voor sectorindeling geldt dat alle bedrijven die meer dan 50% aan ter beschikkingstelling van arbeid (TBA) doen, dat deze naar sector 52 gaan. Dus ook detacheringsorganisaties. Indien een onderneming tussen 15 en 50% aan TBA doet, dan is een gesplitste aansluiting van toepassing.

  • Moet ik mijn organisatie zelf aanmelden voor de herindeling naar sector 52 of gebeurt dit automatisch?

    Dit is nog niet bekend. Wel is zeker dat een onjuiste indeling straks met jaren terugwerkende kracht gecorrigeerd kan worden. Het is dus van belang dat u indien nodig zelf actie onderneemt.

  • Onze organisatie heeft een BV die uitsluitend intraconcern personeel ter beschikking stelt. Wordt dit ook een aansluiting bij sector 52?

    Nee, voor het bepalen of uw onderneming ingedeeld moet worden bij sector 52, wordt gekeken of meer dan 50% personeel ter beschikking wordt gesteld aan inleners. Intra-concern wordt bij deze telling expliciet uitgesloten.