ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Fiscale zaken en regeldruk

We helpen onze leden met het terugdringen van administratieve lasten en kosten van naleving van (nieuwe) wet- en regelgeving en uitvoeringsbesluiten en -regelingen. Ook houden wij onze leden op de hoogte van actuele fiscale onderwerpen.

Loonheffingen en btw

U vindt hier informatie over actuele fiscale onderwerpen, vooral op het gebied van loonheffingen en btw. Op de pagina op Mijn ABU over fiscale zaken en regeldruk vinden leden meer informatie.

Actueel

Altijd actueel